Veletrh dotačních příležitostí Karlovy Vary

02.10.2023

Každoroční akce pod názvem Veletrh dotačních příležitostí se uskuteční dne 27.11.2023 od 9:00 hod. v Sále Krajské knihovny Karlovy Vary.

Veletrh pořádá sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Akce je zaměřena na oblast podnikání, kdy příchozí mají možnost konzultovat u jednotlivých stolečků poskytovatelů dotací či úvěrů své projektové záměry.

Účast na veletrhu přislíbili zástupci těchto organizací:

 • Agentura pro podnikání a inovace,
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR,
 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o.,
 • Inovační centrum INION z.ú.,
 • Úřad práce ČR,
 • Národní rozvojová banka,
 • Technologická agentura ČR,
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Agentura CzechTrade,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR,
 • Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje,
 • Úřad průmyslového vlastnictví,
 • Krajský úřad Karlovarského kraje.

Účast na veletrhu je bezplatná. Pouze se stačí zaregistrovat pomocí QR kódu, který lze nalézt v pozvánce, nebo na webu agentury CzechInvest.