Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl

10.11.2022

Přemýšlíte nad rozvojem svého podnikání anebo zatím jen zvažujete, že začnete podnikat? Podílíte se na rozvoji měst a obcí v Karlovarském kraji? Chtěli byste k naplnění Vašich záměrů využít dotace nebo podporu v podobě finančních nástrojů?

Pak je akce pod názvem Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl určena pro Vás. Uskuteční se 1. prosince 2022 v sále Krajské knihovny Karlovy Vary od 09.00 do 13.00 hodin (adresa: Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary).

Díky partnerům akce můžete konzultovat:

 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – API
 • Integrovaný regionální operační program – CRR ČR
 • Podpora podnikání, inovací, financování – KARP
 • Podpora začínajícím podnikatelům – INION
 • Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti – ÚP ČR
 • Finanční nástroje pro podnikatele – NRB
 • Propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách – TAČR
 • Služby a programy agentury CzechInvest
 • Služby Eurocentrum, Europe Direct
 • Strategie RE:START – MMR ČR
 • Programy přeshraniční spolupráce – KÚKK
 • Program obchůdek, obnova venkova, cyklostezky atd. – KÚKK
 • Možnosti podpory – KHK KK

Účast na veletrhu je bezplatná. Registrovat se můžete na webu agentury CzechInvest.