Veletrhy pracovních příležitostí – online

21.10.2020

Vzhledem k vládním omezením není možné Veletrhy pracovních příležitostí uskutečnit tradiční formou jako v minulých letech. Z tohoto důvodu nabízí KHK KK účast na Veletrzích pracovních příležitostí formou online videokonference. Termín akce je plánován na konec listopadu 2020.

Každý zaměstnavatel bude mít možnost prezentovat svoji firmu a nabízené pracovní pozice ve vymezeném čase 10 až 15 minut. Pro prezentaci firmy nabízí KHK KK vytvoření krátkých náborových videí zdarma. Počet natočených videí je omezen, přednost budou mít členské firmy KHK KK a včasné přihlášení.

Na akci je plánována účast žáků posledních ročníků středních škol, uchazečů v evidenci Úřadu práce a veřejnosti, která bude pozvána prostřednictvím propagační kampaně. Program a přesný termín konání bude stanoven dle zájmu a počtu zúčastněných firem.

Níže uvedený odkaz slouží jako prostředek pro zjištění zájmu mezi zaměstnavateli o tuto akci v této formě.

Přihláška on line zde

Bližší informace:

Ing. Lucie Kulhánková
e-mail: kulhankova@khkkk.cz, tel.: +420 723 433 187