Veřejná výzva k předkládání strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace

01.04.2021

Dnešním dnem byla Karlovarským krajem vyhlášena Výzva k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Tuto Výzvu i všechny další potřebné dokumenty včetně FAQ naleznete na stránkách našeho kraje pod tímto odkazem: https://www.rskkvk.cz/aktualita/verejna-vyzva-k-predkladani-strategickych-projektu-op-st/43

OP ST bude v období 2021–2027 novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, i zlepšení životního prostředí. Mezi podporované oblasti patří podpora malých a středních podniků, výzkum a inovace, digitalizace, čistá energie a energetické úspory, oběhové hospodářství, rekultivace a nové využití území, rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Cílem právě vyhlášené Výzvy je identifikovat projektové záměry potenciálních strategických projektů s dopadem do Karlovarského kraje. Nejlépe hodnocené záměry strategických projektů budou následně zařazeny do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT), což je předpokladem (nikoliv nárokem) pro jejich možné financování v rámci OP ST (za splnění dalších podmínek). Bližší informace o zaměření a parametrech strategického projektu jsou uvedeny ve Výzvě a v přílohách Výzvy.

Aktuální podoba Výzvy a popsané procesní kroky vychází z Metodiky pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace Ministerstvo pro místní rozvoj, verze 1.8 (dále jen Metodika). V případě závazných změn Metodiky nebo dalších zásadních informací z MMR může dojít ke změně této Výzvy, která bude aktualizovaná na webových stránkách Karlovarského kraje. Prosím, sledujte proto průběžně tyto stránky.

Z hlediska pravidel implementace OP ST a s ohledem na významný potenciál rozvoje považuje Karlovarský kraj identifikaci kvalitních strategických projektů za klíčové pro rozvoj našeho kraje v následujících letech. Z tohoto důvodu Vám bude ze strany Karlovarského kraje poskytnuta metodická a poradenská podpora k vyplnění podkladů. Více informací bude k dispozici na webových stránkách https://www.rskkvk.cz/