Reakce viceprezidenta Hospodářské komory Bořivoje Mináře na komentář ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka ke sestěhování státních agentur

25.02.2020

Stát chce sloučit státní agentury CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism tak, aby podnikatelé v ČR měli služby na jednom místě. S Hospodářskou komorou České republiky nicméně nebylo projednáno, o které služby se jedná, resp. o které služby mají podnikatelé zájem i s ohledem na to, že mnoho služeb podnikatelům dlouhodobě poskytuje síť Hospodářských komor i jiné podnikatelské asociace.

Musíme nadále trvat na tom, že materiál o sloučení agentur nebyl s Hospodářskou komorou řádně projednán. Informace o věci, sdělená na Řídícím výboru, není projednání!

Stran působení agentur v zahraničí se jedná o dlouhodobý a oprávněný požadavek podnikatelů, aby činnost agentur v zahraničí byla řízena z jednoho místa a tvořila tak synergii s ambasádami. Jako logické se k tomuto nabízí ekonomické úseky ambasád, které existují již desítky let.

Slovo „skandální“, použité panem ministrem, je více než nepřiměřené. Za skandální by naopak mohlo být považováno dlouhodobé vytváření strategií, tezí, akčních plánů apod. bez účasti podnikatelů. Obdobné slovo by bylo možno použít i k hodnocení budování paralelní sítě státních agentur v zahraničí a v ČR bez projednání užitečnosti s podnikateli a exportéry.

Bez realizace předchozího auditu činnosti slučovaných státních agentur je slučování skutečně pouze vykazováním činnosti.

Nadále tedy trvá nabídka Hospodářské komory jako největší podnikatelské samosprávy v zemi s největší koncentrací exportérů ke spolupráci na optimálním nastavení státních agentur a na případném využití funkční sítě Hospodářské komory v zemi.

V této věci si závěrem dovolujeme zopakovat, že Hospodářská komora ČR byla založena na podporu podnikání zákonem a vytváření alternativních a konkurenčních agentur je dlouhodobou ignorací této skutečností.

Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory České republiky