Video: Záznamy webinářů Green Deal

07.07.2021

V červnu tohoto roku proběhly tři webináře Green Deal. Společně se účastníkům podařilo především zmapovat role jednotlivých aktérů, představit finanční možnosti pro podniky a ukázat příklady z praxe. Jednalo se o jakýsi úvod do problematiky.

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje přináší video záznamy všech tří uskutečněných webinářů:

15.6. – se vzkazy ministrů K. Havlíčka a R. Brabce a prezentacemi MPO a MŽP – https://vimeo.com/563643798/97f7a020ee

22.6. – zahájený stylově rozhovorem s R. Špicarem z nabíjecí stanice – https://vimeo.com/566145853/d4bb3e461e

29.6. – uvedený rozhovorem s J. Mračkem – https://vimeo.com/568851433/065e522a4e

(Pozn.: V případě problémů s přímým odkazem na uvedená videa, nakopírujte adresu videa do prohlížeče ručně.)