Vízová agenda s ohledem na situaci na Ukrajině

24.02.2022

Až do odvolání byla pozastavena vízová agenda na celé Ukrajině, neboť z bezpečnostních důvodů není možné nabírat žádosti. Tzn. směrem k Ukrajině jsou aktuálně pozastaveny všechny programy ekonomické migrace.

Dotčené resorty situaci intenzivně řeší a důležitou  zprávou mimo jiné je to, že občanům UA, kteří se nacházejí na území ČR a končí jim pobytový titul, tak je umožněno zůstat na území ČR, tzn. stát nebude nutit ukrajinské občany opouštět území ČR.

Zároveň ukrajinští občané s biometrickým pasem či platným pobytovým titulem mohou na území ČR přijet.

Občany UA, kterým končí pobytové oprávnění v ČR, je třeba uklidnit, že opravdu nemusejí odjíždět a jejich pobytový status vč. práce se bude nyní intenzivně řešit.

Odkaz na webovou stránku MV, která bude pravidelně aktualizována a kde budou právě informace určené primárně ukrajinským občanům a zaměstnavatelům: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx