Volby delegátů na Shromáždění delegátů KHK KK

10.10.2022

Vážení členové,

v souvislosti s přípravou Shromáždění delegátů KHK KK (dále jen SD), které se bude konat na přelomu listopadu/prosince 2022, je potřeba zvolit nové delegáty pro další tříleté období. Zvolení delegáti získají mandát zastupovat členy komory a hlasovat na každoročním shromáždění delegátů v následujících 3 letech.

SD je nejvyšším orgánem KHK KK o jehož složení rozhodujete vy svým hlasováním. Více k tomuto důležitému hlasování naleznete ve Statutu a Volebním řádu KHK KK, případně se obraťte na pracovníky úřadu KHK KK (viz níže).

Dovolujeme si Vás proto požádat o účast ve volbách, které jsou dnešním dnem 10.10.2022 zahájeny.

Volby delegátů na Shromáždění delegátů KHK KK

Termín a místo voleb: od 10. října 2022 do 31. října 2022 ve dnech pondělí až pátek od 8:00 – 15:30 v kanceláři Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, mapa zde (Grünerův dům, 1. patro)

Hlasování provede člen KHK KK (OSVČ nebo statutární orgán společnosti) osobně, nebo zasláním volebního lístku:

  1. poštou s úředně ověřeným podpisem
  2. emailem s elektronickým podpisem
  3. datovou schránkou

Kontaktními pracovníky pro volby jsou:

  • Jana Hadašová, tel: 603 274 294
  • Ing. Lucie Kulhánková, tel: 723 433 187
  • Radek Pašava, tel: 724 613 921

Volební lístek obsahuje přesný počet potřebných 55 delegátů a 11 náhradníků, kteří byli po výzvě zaslané všem členům KHK KK nominováni a vyjádřili souhlas s kandidaturou. Pokud s některým navrženým kandidátem nesouhlasíte, je možno jej škrtnout a doplnit místo něj jméno jiného kandidáta (v tom případě je potřeba připojit písemný souhlas navrženého kandidáta).

Volby jsou platné, zúčastní-li se hlasování nadpoloviční většina členů KHK KK. Delegátem se stane člen, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů účastníků voleb.

Žádáme Vás tímto, z pověření Představenstva KHK KK, o Vaši účast ve volbách, abychom zajistili delegáty pro shromáždění.

Děkujeme.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Tomáš Linda, předseda a Ing. Lenka Mansfeldová, ředitelka