Výběr správného oboru je zásadní pro celý život, studentům v kraji s tím pomáhá hospodářská komora

06.10.2022

Vybrat si správnou práci je výhra pro zaměstnance i zaměstnavatele. A Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) se snaží, aby k takové symbióze docházelo co nejčastěji. Kromě tradičních veletrhů pracovních příležitostí pořádá spoustu zajímavých akcí a programů, díky kterým si mohou školáci pro studium vybrat obor, který je bude opravdu bavit.

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu rádi věnovali. Potíž však je, když se jejich představy o konkrétním povoláni míjejí s realitou. V oblasti kariérového poradenství jsme proto velmi aktivní a  intenzivně spolupracujeme s místními firmami, abychom mohli poskytnout širokou nabídku programů pro žáky, pedagogy a školní kariérové poradce,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK.

Díky těmto projektům mohou zájemci například nahlédnout do reálného pracovního prostředí, besedovat s úspěšnými manažery a podnikateli, kteří v kraji působí, a spousta programů je určena i pro další vzdělávání kariérových poradců. „Ve spolupráci se středními školami pořádáme také řemeslné workshopy ve firmách. Vytipovaní žáci, kteří mají o studium oboru zájem, mají možnost si danou profesi vyzkoušet, vyrobí si konkrétní produkt a dozví se informace o možné praxi u zaměstnavatele během studia oboru na střední škole,“ doplňuje Barbora Volfová, zástupkyně ředitelky KHK KK.

Jednou ze škol, která se zapojuje do většiny projektů hospodářské komory, je ZŠ Myslbekova Ostrov. „Na projekty jsem zaznamenat jen kladné reakce jak ze strany žáků, tak i ze strany rodičů, kterým tyto aktivity opravdu hodně pomáhají. Za to patří KHK KK velký dík,“ říká Radek Pícha, kariérový poradce ze ZŠ Myslbekova Ostrov. „Už nyní eviduji mnoho zájemců např. na letošní řemeslné workshopy. Je to ideální příležitost pro žáky, aby se podívali do provozů, kam by se jinak těžko dostávali. Mohou si udělat představu, co jednotlivé profese obnášejí, jak vypadá praxe. Pro žáky devátého ročníku, kteří se rozhodují o volbě povolání, je to opravdu k nezaplacení.“ Sám se účastní třeba exkurzí, které KHK KK pořádá pro kariérové poradce. „Velkou výhodou je na nich i samotné vzájemné setkávání s ostatními poradci, kdy si můžeme pohovořit o naší práci a  předávat si zkušenosti z praxe,“ podotýká Radek Pícha. Vítá také besedy s úspěšnými podnikateli a manažery: „Je to další skvělý nápad, jak žákům přiblížit svět práce, kdy mohou vidět, že když si dobře zvolí, může být pro ně zaměstnání nejen zdrojem obživy, ale i místem, kam se mohou těšit.“ Za výbornou pomůcku považuje také webovou aplikaci Můj život po škole, kterou jako kariérový poradce rád využívá, stejně jako třeba informační materiály pro žáky.

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat především díky výborné spolupráci s firmami. Jednou z těch, kam se mohou zájemci podívat, je ept connector. „Zapojili jsme se, abychom kariérovým poradcům přiblížili naši společnost, a specifikovali, co má která pozice za náplň práce. Především naše technické pozice, jako jsou nástrojaři, seřizovači, obráběči, a aby se je nebáli doporučovat. Aby věděli, že naše společnost má velmi moderní výrobu, dbá na čistotu prostředí, že pracujeme s moderními technologiemi, vzděláváme zaměstnance a že je zde pro nově příchozí velká perspektiva do budoucna, což se žákům velmi hodí při volbě jejich studia,“ uvádí Gabriela Titěrová, vedoucí personálního oddělení ept connector.