Vyjádření Hospodářské komory k aktivitám Živnostenského portálu

02.10.2019

Hospodářská komora zaznamenala od svých regionálních složek a živnostenských úřadů informaci o aktivitách portálu „Živnostenská komora“, jejímž provozovatelem je OFFICE POINT s.r.o. Tento subjekt nabízí podnikatelům zápis do živnostenského portálu a pravidelnou aktualizaci dat.

S tímto zápisem provozovatel spojuje zaplacení poplatku ve výši 2 690 Kč.

Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském rejstříku je přitom zákonem stanovená částka 1 000 Kč. Hospodářská komora sděluje, že s portálem „Živnostenská komora“ nemá nic společného, od podobných aktivit se distancuje a upozorňuje na nekalé jednání, které může uvést podnikatele v omyl, protože zápis do tohoto živnostenského portálu není oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory.

Hospodářská komora jako pokračovatelka někdejších živnostenských a obchodních komor považuje portál „Živnostenská komora“, resp. zápis na tento portál za další z příkladů tzv. katalogových firem, před nimiž dlouhodobě varuje. Živnostenská komora pouze vytváří iluzi dobrého jména, a Hospodářská komora proto doporučuje veškeré výzvy k zaplacení nebo vstupu do této organizace ignorovat.