Vyjádření MPO k aktivitám Živnostenského portálu

27.11.2019

V České republice byly zaznamenány různé aktivity tzv. katalogových společností, které nabízely úplatný zápis podnikatele do určitého registru či evidence. Uvedené nabídky mohou vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený zápis do evidence podnikatelů podléhající poplatku, který následuje pro provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. MPO souhlasí s názorem HK ČR, že v konkrétním případě může jít o jednání, které může uvést podnikatele v omyl.

MPO vydalo k problematice katalogových společností metodickou informaci určenou všem krajským živnostenským úřadům a Magistrátu hl.m. Prahy, jejímž obsahem jsou informace a doporučené postupy při řešení aktivit výše uvedených subjektů. Krajským živnostenským úřadům bylo uloženo seznámit s materiály podřízené obecní živnostenské úřady. Pracovníci všech živnostenských úřadů jsou tedy poučeni a poskytují na žádost či dotaz servisní informace o tom, že oficiálním registrem podnikatelů-živnostníků je živnostenský rejstřík, který je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do tohoto rejstříku je zapsán každý podnikatelský subjekt podnikající v režimu živnostenského zákona a to zcela automaticky, zdarma a bezprostředně po vydání živnostenského oprávnění. Informace jsou veřejně přístupné na webové stránce www.rzp.cz. Správní poplatek je vybírán za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, a to výhradně obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikaní.

MPO ubezpečuje, že živnostenské úřady budou podnikatele i nadále upozorňovat na skutečnost, že není jejich povinností registrovat se v evidencích katalogových společností.