Vyjádření prezidenta HK ČR k závěru vyšetřování poslanecké komise k OKD

09.10.2019

Členy vyšetřovací komise jsem osobně seznámil s veškerými mně známými skutečnostmi, které se týkaly privatizace Ostravsko-karvinských dolů v 90. letech. Výsledek jejího vyšetřování, podle něhož bude komise mimo jiné i na mě jako bývalého ministra průmyslu a obchodu podávat trestní oznámení, odmítám.

Jsem přesvědčen, že jsem se žádného údajného protizákonného jednání nedopustil a rovněž věřím, že ke stejnému závěru dospějí příslušné orgány, bude-li trestní oznámení vskutku podáno. Navíc, moje údajná pochybení se týkají pouze rozhodnutí z poloviny 90. let, nikoliv nejsložitějších privatizačních kroků z doby po roce 2000. Morálně-etické a politické obvinění mé osoby však vnímám stejně závažně, jsem připraven se obhájit a současně se nemohu ubránit pochybnostem ohledně politické motivace konání vyšetřovací komise.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky