Výroční konference Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2018

22.11.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá Výroční konferenci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2018, která se uskuteční v pondělí 10. prosince 2018 v kongresovém sálu hotelu Olšanka v Praze od 10:00.

Řídicí orgán operačního programu bude účastníky informovat o aktuálním stavu implementace, seznámí s možnostmi finančních a kombinovaných nástrojů i se zapojením českých subjektů do evropských programů.

Na konferenci dále vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí – Auditní orgán, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Agentury pro podnikání a inovace.

Konference je určena stávajícím i budoucím potenciálním příjemcům podpory, tj. podnikatelským subjektům, inovačním a poradenským centrům, ale i zástupcům vysokých škol a představitelům svazů a asociací. Podrobnější plánovaný program naleznete v příloze tohoto e-mailu.

Přihlášku na konferenci ve formátu jméno a příjmení účastníka, společnost/organizace, kontaktní email, zašlete na email ohrazdova@mpo.cz do 6. prosince 2018 (nebo do naplnění kapacity sálu).

Z důvodu omezené kapacity je možné registrovat 1 – 2 účastníky z jedné společnosti/organizace. Registrace i účast na konferenci je zdarma.