Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb: Seminář + brožura

11.04.2024

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje informuje o konání semináře na téma vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb. Ke stejnému tématu je k dispozici také informační brožura.

Seminář se uskuteční 18. dubna 2024.

Největší část semináře bude věnována přeshraničnímu poskytování služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů. Tato problematika bude probrána v celé šíři – od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a DPH, po poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedury s tím spojené (vše bude vysvětleno na praktických příkladech).

Bližší informace vč. přihlášky jsou k dispozici zde.

V lednu 2024 byla také aktualizována brožura „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky – 2024“.

Pravidelně aktualizovaná publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. Díky velkému množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný postup.

Brožura je ke stažení zde.