Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2021

07.07.2021

V rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2021 vyhlásilo Regionální stavební sdružení Karlovy Vary 20. ročník přehlídky a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“.

V letošním roce 2021 byly opět přihlášeny do soutěže nejen realizace staveb, ale i projekty a architektonické studie, tzn., že přehlídka i soutěž byla rozdělena na dvě části: – realizace a projekty. Toto rozdělení na „Co se postavilo… “ a „Co se bude stavět…“ zvyšuje zájem o soutěž.

Do letošního 20. ročníku o nejlepší stavby a projekty Karlovarského kraje se přihlásilo celkem 28 staveb a 15 projektů. . Od začátku soutěže je to nejvíce přihlášených.

O titul Stavba roku soutěžily stavby i rekonstrukce z celého Karlovarského kraje – bytové domy, stavby občanské vybavenosti, průmyslové stavby, stavby dopravní. Soutěžily i hrad, pivovar, kaple, revitalizace v krajině – Pernink, Soos.

V přehlídce projektů byly z Karlovarského kraje návrhy bytových domů, škol, Alžbětiných lázní, využití ploch k rekreaci, část komunikace D/6, rekonstrukce starých objektů.

Všechny stavby a projekty pro rok 2021 byly graficky zpracovány, byly doplněny o videa a záběry z dronu a jsou vystaveny na webových stránkách www.stavbykarlovarska.cz.

Nejlepší stavby a projekty byly vyhlášeny na slavnostním večeru v Grandhotelu Ambassador Národní Dům v Karlových Varech dne 18. června.

Přihlášené stavby a projekty posuzovala odborná porota i laická veřejnost, přičemž veřejnost vybírala dle svého uvážení na internetu nejlepší stavbu, projekt a památku.

Porota vybrala jako nejlepší stavbu pro rok 2021 stavbu – rekonstrukce Sparkasse Karlovy Vary, za ní se umístil Pivovar Červený vlk v Božím Daru a na třetím místě je Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách. Čestné uznání získala Revitalizace Perninského rašeliniště a Kaple na hřbitově Březová.

V části projekty a studie zvítězil návrh Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, na druhém místě je ideová architektonická studie Náplavka řeky Ohře Karlovy Vary a třetí je projekt Knihovna a muzeíčko Hranice

Hlasování veřejnosti bylo na internetu od 19. května do 18. června 2021.

Zde si vybrala veřejnost stavbu – Rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf v Kyselce a projekt – Obnova budovy chléva – Tvrz Pomezná.

Na internetu jsou samostatně k prohlédnutí letos opět památky – zachráněné památky, pro které veřejnost také hlasovala a vybrala zachraňovaný Zámek, Kopaniny..

Ve veřejném hlasování na internetu bylo odevzdáno celkem 16.184 platných a ověřených hlasů.

Samostatnou cenu v soutěži udělil hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek – Pivovaru Červený vlk v Božím Daru a dále primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, která ocenila Sparkasse Karlovy Vary.

Cenu udělila také šéfredaktoka celostátního časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková – a to stavbě Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách.

V rámci celé akce „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2021“ byl oceněn projektant roku Karlovarského kraje – Ing. Martin Šafařík a stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje – František Laštovička.

Podesáté byla udělena cena „Osobnost stavitelství Karlovarského kraje“, kterou obdržel za celoživotní dílo v oblasti architektury, za vysokou profesionalitu a odbornost s přihlédnutím k vysokým morálním vlastnostem a etickým hodnotám Akad. arch. Antonín Polony.