Vzdělávání zaměstnanců zdarma

15.05.2018

Velký vzdělávací projekt „Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK“ financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu má za sebou prvních osm měsíců úspěšné realizace školení. „Do projektu se dosud zapojilo 28 firem a více než 800 jejich zaměstnanců, kteří se účastní kurzů v různých tématech,“ uvedla manažerka projektu Lenka Mansfeldová Bílková.

V rámci projektu vzdělávají zdarma své zaměstnance velké firmy jako např. ept connector, Playmobil, LUKAS CZ nebo Amphenol, ale i menší jako např. PROFIT CHEB. Témata školení jsou pestrá, zahrnují obecné IT kurzy, šestnáct témat kurzů měkkých a manažerských dovedností, účetní, ekonomické a právní kurzy a technické vzdělávání, do něhož je zařazen i kurz autoškoly. V rámci projektu probíhají také jazykové kurzy anglického a německého jazyka přímo ve firmách.

Všechny kurzy organizačně zajišťuje tým KHK KK. Od září 2017, kdy byla zahájena realizace vzdělávacích kurzů, proběhlo již téměř 40 dvoudenních školení, kterých se zúčastnilo více než 300 osob. Kromě toho probíhá v 10 zapojených firmách 23 jazykových kurzů různé úrovně pokročilosti pro téměř 200 lidí.

Zapojené firmy možnost vzdělávání svých zaměstnanců v rámci projektu velmi vítají. „Kolegové oceňují širokou nabídku vzdělávacích kurzů v rámci projektu a také kvalitní lektory. Velkým přínosem je také předávání si zkušeností s jinými firmami. KHK KK tímto projektem znovu potvrdila, jak velkým přínosem je její činnost,“ uvedla Dana Harantová, jednatelka společnosti Nelan.

Školení v rámci projektu budou probíhat až do ledna 2020. V některých kurzech je stále volná kapacita, proto je možno zapojovat další firmy a jejich zaměstnance.

V případě vašeho zájmu o vzdělávání zaměstnanců kontaktujte:
Ing. Lenka Mansfeldová Bílková
tel.: 737 045 998
email: bilkova@khkkk.cz