Workshop: Spravedlivá transformace: výzvy, dopady a potřeby

06.05.2021

Workshop cílí na zástupce malých a středních podniků ze tří regionů (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký). Výstupy a poznatky z workshopu budou přímým vstupem do zprávy na podporu a hodnocení Plánů spravedlivé územní transformace.

Cílem workshopu je diskutovat o potřebách malých a středních podniků v souvislosti se spravedlivou transformací, tedy zejména jaká je úroveň informovanosti o podobě spravedlivé transformace, jaké potřeby a příležitosti spravedlivá transformace přináší.

Workshop se bude konat online prostřednictvím ZOOM dne 13. 5. 2021 (13:00 – 14:30).