Workshop: Zakládání a rozvoj energetických komunit

13.11.2023

Workshop je určen zájemcům o téma z veřejného i soukromého sektoru.

Účast na akci je bezplatná. Workshop bude prakticky orientovaný a zmíněny budou i aktuality k čerstvě vyhlášeným dotacím v oboru.

Datum a čas konání: 28. listopadu 2023, 9:00 – 15:00
Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, Karlovy Vary

Program workshopu:

  • Bariéry a příležitosti komunitní energetiky v ČR – shrnutí Diagnostické zprávy
  • Postup a praktické zkušenosti se zakládáním energetických komunit v ČR
  • Financování komunitní energetiky – Modernizační fond
  • Přehled dalších finančních zdrojů na podporu komunitní energetiky, včetně nadnárodních
  • Úvod k příkladům dobré praxe energetických komunit z ČR a Evropy (10 příkladů)
  • Příklady dobré praxe v komunitní energetice
  • Technická podpora dostupná v ČR, včetně regionálního zaměření

pozvánka a program  / REGISTRACE