Žadatelé z Karlovarského kraje mohou získat dotace v oblasti životního prostředí

04.02.2022

Karlovarský kraj zahájil příjem žádostí do čtyř dotačních programů z oblasti životního prostředí. Dotace mohou získat žadatelé na likvidaci invazních druhů rostlin, na realizaci opatření, která chrání před povodněmi v územích ohrožených povodněmi, realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí a na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň.

„Jedná se o dotační programy, které vyhlašuje kraj každoročně. Nyní probíhá příjem žádostí, jež posílají žadatelé elektronicky. Na webových stránkách kraje jsou uvedeny veškeré potřebné informace, které zájemcům o dotace usnadní podání žádosti. Nutné je však pečlivě sledovat termíny podání žádostí pro každý konkrétní dotační program. I tyto jsou uvedeny na webu,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí a zemědělství Karel Jakobec.

Program na podporu likvidace invazních druhů rostlin se zaměřuje na vyhubení bolševníku velkolepého, netýkavky žláznaté a všech druhů křídlatek v Karlovarském kraji. Maximální výše dotace činí 300 tisíc korun. Termín pro podání elektronických žádostí je do 14. 2. 2022.

Žadatelé o dotace z programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi mohou podávat žádosti od 1. února až do vyčerpání finančních prostředků, nejdéle však do 31. 3. 2022. Dotace v maximální výši 250 tisíc korun mohou být využity na financování opatření zaměřených například na ochranu majetku veřejného zájmu nebo majetku zajišťujícího základní funkce, jako například školy, zdravotní střediska a další či na zpracování povodňových plánů.

Program zaměřený na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí má podpořit výstavbu nebo rekonstrukci čistíren odpadních vod, výstavbu či rekonstrukci veřejné kanalizace, vybudování zdrojů pitné vody a další. Maximální výše dotace smí činit 3 miliony korun. Elektronickou žádost je nutné podat do 16. 3. 2022.

O podporu vedoucí ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje mohou žádat zájemci v rámci dotačního programu Podpora prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň. Žadatelé mohou získat dotaci až do výše 1 milion korun. Program se zaměřuje na opatření v souvislosti s hospodařením s povrchovou a podzemní vodou v krajině, na posílení schopnosti zadržení vody v krajině a na odbornou péči o zeleň. Příjem žádostí probíhá až do 31. 5. 2022.

Podání elektronické žádosti je možné provést prostřednictvím dotačního portálu Karlovarského kraje. Kompletní informace jsou uvedeny na krajských webových stránkách.