Žádost o podporu akce Čištění řeky Ohře 2023

19.01.2023

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. žádá firmy a podnikatele o finanční či materiální podporu na akci Čištění řeky Ohře 2023. Ta v letošním roce proběhne v termínu 16. 4. 2023.

V letošním roce proběhne aktivita Čištění řeky Ohře již poosmé. Zpravidla probíhá v jarních měsících s cílem vyčistit jak vodu (vodáci čistí přímo z lodí), tak břehy řeky (pěší dobrovolníci). V r. 2022 se na čištění úseku Kynšperk nad Ohří – Karlovy Vary podílelo odhadem 906 dobrovolníků a nasbíralo se necelých 7 tun odpadu a minimálně 50 pneumatik.

Všechny subjekty, které se zapojí do akce, uvede organizátor na propagačních materiálech k akci (leták s pozvánkou a leták s následným poděkováním, vše bude zveřejněno na webu organizace a facebookových stránkách, zároveň bude leták s pozvánkou vyvěšen i ve fyzické podobě).

Více o akci se dozvíte na webových stránkách http://mas-sokolovsko.eu/cisteni-ohre/.