Zaměstnanci z Indie

21.09.2018

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se zapojila do projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (dále také jako „Režim Indie“), který rozšiřuje Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) spustilo Režim Indie ve spolupráci s dalšími ministerstvy.

Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Indie, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 1 – 3.

Příjem žádostí na MPO v rámci projektu Režim Indie byl spuštěn 19. 9. 2018.

Roční kapacita projektu Režim Indie činí 500 žádostí o modré nebo zaměstnanecké karty.

Žádosti o modrou nebo zaměstnaneckou kartu budou přijímány Zastupitelském úřadě ČR v Novém Dillí.

Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto projektu je doporučení HK ČR. Doporučení bude možno získat přímo od HK ČR, ale rovněž prostřednictvím krajských a regionálních hospodářských komor.

Pokud již byla společnost dříve zařazena Ministerstvem průmyslu a obchodu v souvislosti s žádostí o zařazení do Pilotního projektu Ukrajina pro specialisty, pak toto zařazení platí po dobu 1 roku také pro žádosti týkající se zaměstnanců z Indie.

Komu je Režim Indie určen?

Režim Indie je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 5 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu Indie zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Bližší informace poskytne:

Radek Pašava
Mobil: (+420) 724 613 921
e-mail: pasava@khkkk.cz

Detailní informace včetně souborů ke stažení jsou k dispozici na webu Hospodářské komory ČR.