Zaměstnávání cizinců – změny v ochranných opatřeních

07.07.2020

KHK KK informuje o novém ochranné opatření MZdr, které platí od pátku 3.7.  Jsou v něm některé novinky, které jsou příznivé (ruší se povinnost pro cizince přijet s testem, ale nahrazuje se povinností absolvovat test na území ČR, téměř všichni EU občané k nám mohou bez omezení až na švédy + na seznamu jsou i třetí země, byť uvolnění celkově se týká pouze Srbska a Černé hory prozatím).

Největší změnou pro zaměstnavatele je bod I. 5 (ten byl již v předchozím OO) a I. 6 ochranného opatření (ten je nový), kde je stanoveno, že se nařizuje:

I. 5. všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům:
a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
b) zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,
c) návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky;

I. 6. všem občanům třetích zemí předložit k žádosti o pobytové oprávnění, nejpozději před vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje závazky subjektu dle bodu I.5;“

Odkaz na web MZdr, kde naleznete ochranné opatření:
https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-1-7-2020/

Nové info MV, vč. nové „cestovatelské tabulky“:
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Web MZV o podmínkách cestování:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html