Zapojte svou firmu do tvorby Virtuální laboratoře profesí Karlovarského kraje

13.10.2023

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. (dále KARP) vyvíjí „Virtuální laboratoř profesí Karlovarského kraje“, která bude dalším nástrojem v boji proti odlivu absolventů a mladých lidí z regionu. Jedná se o nový výukový program pro žáky základních a středních škol, který cílí na propojení trhu práce a vzdělávání.

Ve snaze lepší koordinace poptávky a nabídky na trhu práce v Karlovarském kraji doplňuje KARP dosud existující nástroje partnerů v území (např. exkurze studentů ve firmách, řemeslné workshopy, veletrhy pracovních příležitostí). Využitím virtuální reality se žákům a studentům otevřou nové obzory. Žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům 2. ročníku SŠ budou moderním způsobem představovány TOP profese pro Karlovarský kraj, včetně očekávaného ohodnocení za práci a zodpoví jim otázky typu: kolik je v daných profesích aktuálně volných pracovních míst a také jakou školu mohou v oboru dané profese v Karlovarském kraji studovat. Každý žák před samotným představením situace na trhu práce projde testem talentu, čímž zjistí, v čem vyniká, co by v budoucnu mohl studovat, či v jaké profesi by se mohl uplatnit. V dalším kroku mu pak budou doporučeny a prostřednictvím virtuální reality představeny určité typy profesí, kterým by se mohl v budoucnu věnovat. Co reálně obnáší práce lékaře, průmyslového inženýra, chemika, kuchaře a dalších profesí poznají mladí právě díky promítání ve 3D brýlích. Pomocí simulace profesí prožijí den v reálném prostředí firem Karlovarského kraje.

Momentálně jsme ve fázi, kdy máme zpracovanou analýzu TOP 20 profesí Karlovarského kraje, ve které jsou rovnoměrně zastoupeny profese ze všech strategických odvětví kraje a zároveň profese odstupňované dle požadavků na dosažené vzdělání,“ uvedla Mgr. Šárka Harušťáková, projektová manažerka KARP, p. o.

Zdroj: Analýza z mapování pro potřeby pilotní aktivity Virtuální laboratoř profesí KVK, KARP, p. o.

KARP nyní oslovuje firmy, u kterých se výše zmíněné profese natočí s co největší autenticitou reálného výkonu pracovníka v jeho každodenní činnosti. „Zároveň nás mohou kontaktovat i sami zástupci firem, které myšlenka představení profesí ve skutečném prostředí firem Karlovarského kraje zajímá. Rádi jim poskytneme podrobnější informace a probereme možnosti případné spolupráce. S tvorbou virtuální laboratoře profesí Karlovarského kraje nás velmi inspiroval v rámci partnerství s Technologickým inovačním centrem, s.r.o. Zlínský kraj. Po předchozí domluvě můžeme zájemcům ve 3D brýlích ukázat, jakým způsobem představují TOP profese u nich, uvedl Ing. Vlastimil Veselý, ředitel KARP, p. o.

Kontakt: Šárka Harušťáková, sarka.harustakova@karp-kv.cz, +420 728 971 023, www.karp-kv.cz