ZČU otevírá v Karlovarském kraji unikátní studijní obor Management and Digital Technology!

02.04.2024

Chcete se stát žádanou odbornicí / žádaným odborníkem s praktickými zkušenostmi v podnikové praxi, mezinárodními zkušenostmi a diplomy hned ze dvou vysokých škol najednou?

Studujte v unikátním bakalářském profesním studijním programu v angličtině. Prožijete 4 roky na Fakultě ekonomické v Chebu a na německé OTH Amberg-Weiden, během kterých strávíte dvě půlroční praxe v podnicích a budete mít nejlepší předpoklady pracovního uplatnění.

KHK KK je partnerem tohoto studijního programu a zajišťuje praxe ve firmách.