Ženy v chemickém průmyslu

19.08.2022

Chemický průmysl jako jedno z řady klíčových technických odvětví není výhradní doménou jen mužů. V chemii pracuje také řada žen. Více než 105 let zaměstnává ženy také sokolovská chemička Synthomer. Kde je v chemii najdeme?

První si zvolily přírodovědné obory pro svoji další kariéru už na základní škole. Chemie se vyučuje pouze v posledních ročnících ZŠ a záleží tedy na pedagogovi. Příklady zapálených vyučujících chemie nalezneme také v Karlovarském kraji. Na 6. ZŠ Sokolov působí jedna ze zkušených, Mgr. Laslopová, a ve spolupráci s vedením školy bude od září koordinovat nové centrum projektu „Elixír chemie.“ V Karlovarském kraji poté studentky pokračují na gymnáziích nebo zvolí specializovaný obor Aplikovaná chemie na SUPŠ Karlovy Vary. Procento studentů a zejména studentek na navazující VŠCHT Praha z Karlovarského kraje je bohužel v současnosti v řádu jednotek. Ve společnosti Synthomer nacházejí absolventky VŠ uplatnění, například na pozici Technolog.

Druhou skupinu tvoří ženy, které v chemickém průmyslu sbíraly dlouhodobě zkušenosti. Takovým příkladem mohou být laborantky. Laboratoře jsou totiž součástí zdravotnictví, potravinářství a řady dalších odvětví. Ve prospěch žen, a ty tvoří 87% osazenstva laboratoří Synthomer Sokolov, hovoří jejich znalosti a také pečlivost. Další oblastí je SHE (oblast BOZP a PO), kde v Synthomeru jsou ženy zodpovědné nejen za soulad s platnou legislativou, ale také za dodržování SHE principů přímo ve výrobě.

Chemický průmysl, to není jen výroba, ale také zákaznický servis nebo logistika. Zde jsou nutné znalosti produktů a především orientace na zákazníka. Evropské zákaznické centrum Synthomer v Sokolově je skutečnou doménou žen, díky kterým globální koncern vyváží své produkty a poskytuje profesionální servis zákazníkům v celé Evropě. Ženy zde mají většinové zastoupení, musejí zvládat nejen produktové portfolio, ale také IT a disponovat jazykovými znalostmi. Nelze opominout ženy, které pracují jako podpora výrobních týmů v sokolovském závodě, ať již jsou to Monomery, nebo Disperze.

Skupina Synthomer na celosvětové úrovni na základě své dlouhodobé strategie zvyšuje podíl žen ve vedení společnosti. V České republice řídí ženy v současnosti oblast Logistiky, zákaznického servisu, nebo tým laboratoří.

Ing. Oldřich Honzák, vedoucí Personálního odboru, říká: „Ženy v naší firmě tvoří 23% zaměstnanců. Při náborech mají v Synthomeru ženy rovné příležitosti. Ve výběrových řízeních mají stejné příležitosti. Zastoupení žen v chemii se ale více než dvacet let významně nezvyšuje. Doufáme, že naše úzká spolupráce s VŠCHT Praha pomůže zatraktivnit tento obor nejen pro ženy, ale přiláká mladé chemické odborníky do Karlovarského kraje.“