Pro získání krajských stipendií platí nová pravidla

28.08.2018

Lepší prospěch a automaticky pravidelnou školní docházku budou muset mít od nynějška středoškoláci, kteří budou chtít získat krajské stipendium. Dosáhnou na něj nejen žáci několika vybraných, ale téměř všech oborů vzdělávání. Naopak u stipendií pro studenty vysokých škol došlo ke změně v tom smyslu, že nadále budou poskytována studentům zejména těch oborů, které jsou pro potřeby kraje v současné době nejdůležitější.

Úpravy stipendijních programů prodiskutovalo vedení kraje, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při Zastupitelstvu Karlovarského kraje i odbor školství krajského úřadu. Změny schválila na svém jednání Rada Karlovarského kraje. „Původně jsme měli dvě středoškolská stipendia. Jedno bylo takzvaně motivační, žáci ho dostávali takzvaně za to, že chodí do školy. To druhé bylo prospěchové. Rozhodli jsme se, že je to třeba změnit, a nyní klademe důraz především na výsledky vzdělávání. Nově tedy středoškoláci budou mít nárok získat stipendium v okamžiku, když jejich průměrný prospěch bude 1, 5. Výše stipendia činí v 1. ročníku 1 tisíc korun, ve 2. ročníku 1500 korun, ve 3. a 4. ročníku pak 2 tisíce korun,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč. Kromě gymnázií, lyceí a praktických škol dvouletých může stipendium získat žák z jakéhokoliv oboru.

O stipendium pro vysokoškoláky je nově možno žádat v případě těch oborů, které jsou pro kraj nejvíce potřebné. Jedná se např. o učitelské, zdravotnické, zemědělské obory nebo technické profese včetně oborů zaměřených na zpracování nerostných surovin. „Během půl roku se ale může situace změnit a zjistíme, že obor, který dnes není do stipendijního programu zahrnut, je pro náš kraj velice důležitý. Proto jsme schválili zejména podporované obory, ale s tím, že k nim mohou přibýt i další,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

V případě vysokoškolských stipendií zůstává stejná výše příspěvku, student může získat 24 tisíce korun ročně. Vysokoškolský stipendista se i nadále musí zavázat k návratu do Karlovarského kraje po ukončení studia s tím, že zde bude pracovat tak dlouhou dobu, po kterou stipendium pobíral. Znění stipendijního programu, seznam podporovaných oborů a další informace najdou zájemci na stránkách Školského portálu Karlovarského kraje.