Změny programu Antivirus

03.03.2021

Usnesením vlády č. 186/2021 ze dne 22. února 2021 byla prodloužena doba uznatelnosti nákladů pro program Antivirus z 28. února 2021 na 30. dubna 2021, a to pouze pro ty zaměstnavatele, kteří přistoupí na níže uvedené změny vyplývající z usnesení vlády č. 186/2021.

Zaměstnavatel, který již uzavřel písemnou dohodu o poskytování příspěvku v minulosti, přistoupí na změny vyplývající z usnesení vlády č. 186/2021 uzavřením písemného dodatku. Zaměstnavatel, který do programu vstupuje nově, uzavře s Úřadem práce ČR písemnou dohodu, ve které již budou příslušné změny promítnuty.