Normy stručně a jasně

20.02.2014

Cílem předkládaného projektu je vytvoření nového stručného a jasného vzdělávacího programu Normy na trhu EU pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání, konkrétně pracovníků ve styku se zahraničím z Karlovarského kraje.

Název projektu: Normy stručně a jasně

Nositel projektu: OHK Cheb
Název dotačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/03.0032

Schválená výše podpory: 1 980 777,50 Kč

Datum zahájení projektu: 1.9.2012
Datum ukončení projektu: 31.8.2013

Popis projektu:

Cílem předkládaného projektu je vytvoření nového stručného a jasného vzdělávacího programu Normy na trhu EU pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání, konkrétně pracovníků ve styku se zahraničím z Karlovarského kraje. Vzdělávací program má rozšířit nabídku dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji. Tento vzdělávací program bude složen z několika modulů, zaměřených na normy, legislativní a další povinnosti, které musí firmy obchodující a instituce spolupracující se zahraničím znát. Především půjde o oblast pracovněprávních vztahů, daňovou problematiku, bezpečnostní a hygienické požadavky, technické požadavky apod.Vzdělávací program bude zaměřen na nejvýznamnější zahraniční trhy tedy Německo, Rakousko a Slovensko. S těmito zeměmi EU udržuje ČR i Karlovarský kraj nejvíce obchodních vztahů. Navíc se jedná o naše těsné sousedy, je zde tedy potenciál pro rozvoj spolupráce. Vzdělávací program má posílit adaptabilitu a flexibilitu pracovníků při kontaktu se zahraničím. Kromě tohoto vzdělávacího programu bude předkládaný projekt obsahovat také publikaci Příklady dobrých a špatných praxí a školení ve formě jednoduchého e-learningu. V publikaci budou shromážděny úspěchy tuzemských firem a institucí i jejich chyby v rámci zahraničních aktivit. Budou zde uvedeny problémy, se kterými se firmy potýkaly, na čem ztroskotaly jejich snahy i co se jim povedlo. E-learning budou moci zájemci z řad cílové skupiny využívat při své praxi tzv. od stolu, aniž by byli nuceni dojíždět na kurzy a bude jim vždy při ruce, kdyby si chtěly některé pojmy osvěžit, v pilotní fázi bude odpilotován s účastníky kurzů. Následně bude poskytován absolventům kurzů jako rozšiřující studijní materiál a zájemcům o problematiku formou distančního studia, bez nutnosti účasti na kurzech. Cílová skupina projektu:Projekt je zaměřen na cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání, která je blíže specifikována jako pracovníci pro styk se zahraničím. Cílová skupina zahrnuje všechny pracovníky, kteří při své práci spolupracují s podniky nebo institucemi v zahraničí nebo mají v úmyslu se těmto činnostem začít věnovat. Jde zde především o pracovníky z řad malých a mikropodniků, kteří se zabývají importem/exportem nebo jinou obchodní činností se zahraničím, nebo mají v úmyslu se začít těmto činnostem věnovat. Dále pak opracovníky z institucí, které poskytují v této oblasti poradenství, podporu a asistenci např. z řad úřadů práce, personálních agentur, škol, neziskových organizací apod.

Klíčové aktivity projektu:

  • Tvorba vzdělávacího programu, publikace příkladů dobrých a špatných praxí a e-learningu
  • Pilotní ověření a finalizace vzdělávacího programu

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Miroslava Bauerová
manažer projektu
tel. +420 354 426 140
e-mail: mirkabauerova@seznam.cz

Tento projekt je financován z prostředků EU.