Orgány KHK KK

Představenstvo a dozorčí rada Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

PŘEDSTAVENSTVO KHK KK:

Předseda:

Mgr. Tomáš Linda, MBA – STRATA s.r.o.

Statutární místopředseda:

Ing. Tomáš Musil, IEn – ept connector s.r.o.

Statutární místopředseda:

Mgr. Filip Dušek

Mgr. Filip Dušek – Kukal & Uhlíř s.r.o.

Členové představenstva:

Ing. Rudolf Borýsek

Ing. Rudolf Borýsek – Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.

Ing. Josef Ciglanský

Ing. Josef Ciglanský – OSVČ, Lázně Františkovy Lázně, a.s.

Ing. Matyáš Lagarde – Lagarde Spedition spol. s r.o.

Ing. Matyáš Lagarde – Lagarde Spedition spol. s r.o.

Mgr. Pavel Janus

Mgr. Pavel Janus – ISŠTE Sokolov

David Najvar – Sokolovská uhelná právní nástupce a.s.

 

Michal Hornák – WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o.

Michal Hornák – WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o.

Mgr. Jan Mraček – OSVČ, člen představenstva HK ČR

Ing. Jan Novotný

Ing. Jan Novotný – SANCHO PANZA, s.r.o.

Jakub Pánik

Jakub Pánik – OSVČ

Dr. Olga Kupec – Abydos s.r.o.

Dr. Olga Kupec – Abydos s.r.o.

Ing. Zdeněk Suchan

Ing. Zdeněk Suchan – Autobusy Karlovy Vary, a.s.

DOZORČÍ RADA KHK KK:

Předseda dozorčí rady:

Petr Vašta,MSc.,MBA – OSVČ

Členové dozorčí rady:

Ing. Jiří Makaj –  OSVČ

Ing. Petra Poupová – SCH EKONOM, s.r.o.

Ing. Aleš Rolník – Správa nemovitostí Cheb s.r.o.

Ing. Jiří Strádal – HF-Czechforge s.r.o.

ODBORNÉ SEKCE KHK KK:

  • Strojírenství a zpracovatelský průmysl a hnědouhelná platforma – Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Dušek
  • Doprava – Oldřich Grill (oblast nákladní dopravy), Ing. Zdeněk Suchan – oblast osobní dopravy
  • Regionální rozvoj a zahraniční vztahy – Mgr. Tomáš Linda, MBA
  • Cestovní ruch a lázeňství + UNESCO – Ing. Josef Ciglanský
  • Zdravotnictví – Jakub Pánik
  • Stavebnictví – Ing. Rudolf Borýsek, (viceprezident Sdružení podnikatelů ve stavebnictví – živnostenské společenství)
  • Vzdělávání, věda, výzkum a inovace, lidské zdroje – Mgr. Pavel Janus, Ing. Jan Novotný
  • Energetika, ŽP – Mgr. Jan Mraček

(Odborné sekce KHK KK naleznete na webu khkkk.cz zde.)