Orgány KHK KK

Představenstvo a dozorčí rada Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Předseda KHK KK:

Ing. Josef Ciglanský – OSVČ, Lázně Františkovy Lázně a.s.

Statutární místopředsedové KHK KK:

Ing. Jan Novotný – Sancho Panza s.r.o.
Jakub Pánik – OSVČ

Členové představenstva KHK KK:

Ing. Rudolf Borýsek – Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.
Ing. Miroslav Mertl – SOKOREST , s.r.o.
Ing. Jiří Štípek – AMATI – Denak, s.r.o.
Ing. Radek Wolf  – OSVČ
p. Gerhard Knop – OSVČ
Ing. Tomáš Musil IEn – OSVČ
Ing. Tomáš Peták – LUKAS CZ spol. s r. o.
Mgr. Jan Mraček – OSVČ, člen představenstva HK ČR
Ing. Magda Chvála Zikmundová – OSVČ
Oldřich Grill – LAGARDE Spedition spol. s r.o.
Mgr. Pavel Janus – ISŠTE Sokolov

Dozorčí rada KHK KK:

Bc. Blanka Marková – OSVČ
Ing. Jiří Makaj –  OSVČ
Ing. Eva Marková – OSVČ
RNDr. Evžen Kastl – OSVČ
Ing. Petra Poupová – SCH – EKONOM s.r.o.