Orgány KHK KK

Představenstvo a dozorčí rada Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Předseda KHK KK:

Mgr. Tomáš Linda, MBA – STRATA s.r.o.

Statutární místopředsedové KHK KK:

Ing. Tomáš Musil, IEn – OSVČ, ept connector s.r.o.
Ing. Miroslav Mertl – SOKOREST s.r.o.

Členové představenstva KHK KK:

Ing. Rudolf Borýsek – Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.
Ing. Josef Ciglanský – OSVČ, Lázně Františkovy Lázně, a.s.
Mgr. Filip Dušek – Kukal & Uhlíř s.r.o.
Oldřich Grill – LAGARDE Spedition spol. s r.o.
Mgr. Pavel Janus – ISŠTE Sokolov
Gerhard Knopp – OSVČ
Mgr. Jan Mraček – OSVČ, člen představenstva HK ČR
Ing. Jan Novotný – SANCHO PANZA, s.r.o.
Jakub Pánik – OSVČ
Ing. Tomáš Peták – STAX Metal Fibers s.r.o.
Ing. Zdeněk Suchan
– Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Dozorčí rada KHK KK:

Ing. Milan Brejchal, MBA – Synthomer a.s.
Ing. Jiří Makaj –  OSVČ
Ing. Petra Poupová – SCH EKONOM, s.r.o.
Petr Vašta, MSc.,MBA – OSVČ
Ing. arch. Václav Zůna – OSVČ