Reference našich členů

AMATI-Denak, s.r.o.

„Dlouholetá spolupráce naší firmy s RHK Poohří a nyní s Karlovarskou Hospodářskou Komorou pro nás byla vždy přínosná. Komora se snaží podnikatelům pomáhat

Více

CMC-SERVIS Karlovy Vary

„S dosavadním dlouholetým členstvím v bývalé RHK Poohří jsem velmi spokojen a totéž očekávám i od nově vytvořené KHK KK. Zejména mne uspokojuje

Více

Elroz a. s.

„Oceňujeme především úsilí OHK Cheb, která se snaží řešit absenci kvalifikované pracovní síly ve výrobních podnicích. Díky ní došlo k navázání

Více

ENGLISH ACADEMY

  „Na spolupráci s OHK Cheb si cením možnosti prezentace své firmy a služeb širokému spektru podnikatelské veřejnosti, díky níž jsem zejména

Více

ept connector s.r.o.

„Chtěl bych Hospodářské komoře poděkovat za skvělou spolupráci a podporu. Pomáhá nám při získání nových kontaktů a při komunikaci především s veřejnými institucemi.

Více