Reference našich členů

CMC-SERVIS Karlovy Vary

„S dosavadním dlouholetým členstvím v bývalé RHK Poohří jsem velmi spokojen a totéž očekávám i od nově vytvořené KHK KK. Zejména mne uspokojuje

Více

DHL Solutions k.s.- SKY

„Chtěli bychom KHK KK poděkovat za možnost vzdělávat zdarma naše zaměstnance v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK.

Více

Elroz a. s.

„Oceňujeme především úsilí KHK KK, která se snaží řešit absenci kvalifikované pracovní síly ve výrobních podnicích. Díky ní došlo k

Více

ENGLISH ACADEMY

„Na spolupráci s KHK KK si cením možnosti prezentace své firmy a služeb širokému spektru podnikatelské veřejnosti, díky níž jsem

Více

ept connector s.r.o.

„Chtěl bych Hospodářské komoře poděkovat za skvělou spolupráci a podporu. Pomáhá nám při získání nových kontaktů a při komunikaci především s veřejnými institucemi.

Více