Personální agentura KHK KK

Personální agentura KHK KK v rámci své snahy přispět k řešení situace na trhu práce zahájila na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v roce 2017 svou činnost v oblasti personálních služeb.

V rámci Karlovarského kraje nabízí své služby jak členským, tak nečlenským firmám KHK KK a veřejnosti. Personální agentura KHK KK je postavena na čtyřech základních hodnotách, kterými jsou rozvíjení partnerství mezi KHK KK a firmami v regionu, rozvoj Karlovarského regionu, profesionalita, inovace. Dbáme na to, aby z naší činnosti profitovali jak firmy, tak i široká veřejnost (uchazeči o zaměstnání, studenti, školy aj.).

V rámci své činnosti aktuálně nabízíme služby ve 2 základních oblastech:

 (Nabídka se bude i nadále rozšiřovat.)

 

• Zprostředkování zaměstnání

V souvislosti s činnostmi, které dlouhodobě organizujeme (Veletrhy pracovních příležitostí, Klub personalistů, poradenství v oblasti podnikání atd.) a v reakci na nedostatek pracovních sil na trhu práce se setkáváme jak s nabídkou, tak s poptávkou práce. Máme zkušenosti, jak s řešením personální problematiky podnikatelské veřejnosti, ale také s poradenstvím pro nezaměstnané a osoby hledající zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání poskytujeme pomoc v oblasti zprostředkování práce, přičemž zastupujeme více než 260 členských firem nejen z Karlovarského kraje.

Členským i nečlenským firmám nabízíme možnost inzerce volných pracovních míst v regionu a v rámci této služby bezplatné vyhledávání a zprostředkování uchazečů o zaměstnání. Spolupracujeme s významnými personálními agenturami a se středními a vysokými školami v Karlovarském kraji.


• Zprostředkování brigád, exkurzí a stáží

Na nahodilé události (zvýšení výroby, dovolená zaměstnanců, nemoci aj.) je třeba flexibilně reagovat. KHK KK proto nově nabízí zdarma zveřejnění vašich nabídek brigád, praxí, stáží a trainee programů pro studenty, absolventy a širokou veřejnost na internetových stránkách KHK KK, v samostatné elektronické distribuci nebo v aktualitách KHK KK. V rámci tohoto spolupracujeme se středními a vysokými školami v regionu, u kterých bude nabídka firem uveřejněna.

V případě zájmu o naše služby se obracejte na email prace@khkkk.cz.