Student

1. Naplánujte si kariéru

Prací strávíte větší část vašeho života, proto je potřeba vaší kariéru důkladně naplánovat. Najděte si chvilku a pokuste se vážně zamyslet nad vaší profesní dráhou. Nezapomeňte být k sobě upřímní a snažte si stanovit realistické cíle.

 • Analyzujte svou současnou situaci. Jasně a realisticky popište svou nynější „startovací“ pozici. Začněte tím, že svoji situaci posoudíte co nejvíce objektivně: jaké máte vzdělání, jaké kurzy jste absolvovali, jaké jsou vaše jazykové znalosti? Nezapomeňte na charakteristické rysy vaší osobnosti, které jsou důležité v zaměstnání.
 • Uvědomte si, co máte, a co nemáte rádi. Jaký druh aktivit vás baví, těší, zajímá? Jakým aktivitám se spíše vyhýbáte, co vás nebaví, unavuje, rozčiluje, co vám nesedne? Obnáší vaše současná pracovní pozice více aktivit, které vám vyhovují nebo naopak?
 • Popřemýšlejte konkrétněji nad budoucí pozicí. Jaká by měla být náplň práce, jaké typy společností jsou pro vás zajímavé (segment trhu, malé či velké společnosti, zahraniční nebo české?), jaký typ řízení je pro vás zajímavý, v jakém týmu byste chtěli pracovat?
 • Stanovte si dlouhodobý plán. Dlouhodobý plán zahrnuje výhled vaší profesní dráhy na 5 a více let dopředu a definuje rozvoj vašich zásadních dovedností. Chcete se do budoucna stát managerem týmu, oddělení nebo se chcete stát specialistou na vybranou oblast?
 • Poznejte svou motivaci. Vzpomeňte si na situace, které vás nabíjejí a povzbuzují a pokuste se je zobecnit.
 • Definujte si pro sebe úspěch. Jsou to finanční prostředky, moc, postavení, spokojenost z dobře odvedené práce?
 • Analyzujte svou osobnost. Jste spíše extrovert, nebo introvert? Raději přemýšlíte, nebo jednáte? Preferujete rutinu, nebo změnu? Raději sedíte za stolem, nebo jste raději v pohybu? Jste týmový hráč, nebo pracujete raději samostatně? Máte rád zodpovědnost?
 • Najděte své přednosti a slabiny. V rámci svého vzdělání, odborných znalostí a pracovních zkušeností, ale i talentu a osobních charakteristik a schopností poznejte vaše silné a slabé stránky.

2. Jak napsat správně životopis

Personalisté tvrdí, ale především vědí, že správně napsaný životopis je minimálně 50% úspěchu. Váš životopis, jejž zasíláte do jednotlivých společností, je jakousi vizitkou, na jejímž základě si vás osoba na druhé straně rozhodne pozvat na osobní schůzku, proto byste jeho tvorbě měli věnovat řádnou pečlivost.

Váš životopis není slohové cvičení, proto ho nepište jako vyprávění. Text vašeho CV musí být strukturovaný a neměl by mít více jak dvě strany, ale se stručností to také nepřehánějte!

Několik úplně základních zásad

 • Životopis nepište jako literární práci ani jako slohové cvičení. Doporučená maximální délka jsou dvě A4.
 • Buďte neortodoxní – hlavním úkolem životopisu je zaujmout, ale na druhou stranu dbejte na přehlednost a grafickou úpravu životopisu. Používejte maximálně 3 typy nepříliš extravagantních a přiměřeně velkých písem a co nejméně barev.
 • Vynechte pravopisné chyby Váš životopis, jejž zasíláte do jednotlivých společností, je jakousi vizitkou, na jejímž základě si vás osoba na druhé straně rozhodne pozvat na osobní schůzku, proto byste jeho tvorbě měli věnovat řádnou pečlivost.
 • Nevymýšlejte si – v dnešní době sociálních sítí se o vás každý dozví legálním způsobem vše co potřebuje. Buďte upřímní a nelžete, dříve či později se přijde na fakt, že neovládáte vše, jež jste v životopisu uvedli. Na druhou stranu se však vyvarujte přílišné skromnosti a buďte zdravě sebevědomí.
 • Pište chronologicky zaměstnání uvádějte v časovém sledu od současnosti k minulosti.
 • Mějte více variant CV podle typu pozice, kterou hledáte.
 • Pokud se ucházíte o pozici u zahraniční společnosti, očekává se, že dodáte CV i v cizím jazyce. Pokud reagujete na inzerát psaný v cizím jazyce, předpokládá se, že ve stejném jazyce i odpovíte. V případě, kdy zasíláte cizojazyčné CV, přiložte CV i v českém jazyce

Jednotlivé části životopisu

Základními položkami jsou kontaktní údaje, které se vždy musí nacházet v úvodní části, zahrnují vaše jméno i příjmení a také adresu a telefon. Dále uveďte datum narození a přiložte svoji fotografii

Další skupinu zahrnují vaše pracovní zkušenosti. Seřazují se chronologicky od nejnovější po nejstarší. Následuje dosažené vzdělání, doplněné o absolvované kurzy, školení atd…

V závěru uveďte své jazykové znalosti, počítačové dovednosti, zda jste držiteli řidičského průkazu a na úplný závěr své zájmy a koníčky

A co když nemáte praxi?

Informace o vzdělání je u absolventů jednou z nejdůležitějších částí životopisu. Napište celý název dokončené vysoké školy, fakulty i oboru. Zajímavá bývají témata diplomových prací. Podobným způsobem se také rozepište o střední škole. Pokud jste byli v zahraničí přes Erasmus, určitě o tom napište, včetně toho co a na jaké zahraniční univerzitě jste studovali a jak dlouho.

V životopise neuvádějte výšku, váhu, náboženské vyznání ani politickou orientaci.

A. Osobní údaje

 • Jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefonické spojení, e-mail (ideálně ve tvaru jméno.příjmení @…) datum narození.
 • Do úvodu životopisu přidejte svoji civilní fotografii. Ne selfie či podobný typ fotografie…

B. Vzdělání

 • Uvádějte nejvyšší dosažené vzdělání – název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení.
 • Pokud ještě studujete, uveďte předpokládanou dobu ukončení studia.
 • Uveďte ostatní absolvované formy studia.

C. Pracovní zkušenosti

 • Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší a vypište název zaměstnavatele a vykonávanou pozici s datem nástupu a odchodu.
 • Popište za co jste zodpovídali, co patřilo k vašim úkolům, jakých výsledků jste dosáhli.

D. Další znalosti a dovednosti

 • Uveďte vaše dovednosti a znalost z oblasti jazyků, počítačů atd…. (+ řidičský průkaz, kurzy, školení).
 • Pokud disponujete i jinými úspěchy uveďte je také (zahraniční stáže nebo konference, vědecké práce nebo publikační činnosti atd…).

Tipy pro vaše CV

 • Používejte klíčová slova – terminologii daného oboru, odborné výrazy, zavedené zkratky.
 • Popište konkrétně náplň vaší práce – když popisujete svou pracovní náplň, místo klasických formulací „zodpovědnost za“ nebo „hlavní povinnosti“ napište, co jste skutečně dělali, čeho jste dosáhli, na čem jste pracovali a s jakým výsledkem.
 • Udělejte CV co nejpřehlednější – personalista věnuje nejprve vašemu CV zběžný pohled v délce maximálně 20ti vteřin a za tu dobu by měl dojít k názoru, že vaše CV stojí za bližší prostudování.
 • Na začátku vašeho CV definujte svůj pracovní cíl – jedná se o vaší představu o novém zaměstnání a vaše zkušenosti a znalosti, jež s touto představou korespondují.
 • Vzdělání – do CV patří pouze nejvyšší dosažené vzdělání; základní, natož mateřskou školu rozhodně neuvádějte.
 • V CV nezmiňujte – svou výšku, váhu, náboženské vyznání ani politickou orientaci. Není též nutné popisovat důvody odchodů z jednotlivých zaměstnání, adresy zaměstnavatelů, výši platů apod. O svých hobby se zmiňte pouze v případě, že mají nějakou zřetelnou souvislost s danou pracovní pozicí.
 • Seznam projektů – v případě, že jste se podílel na projektech, můžete na další list stručně popsat ty nejvýznamnější, jichž jste se účastnil (název, stručný popis, velikost týmu, rozpočet a výsledek projektu).
 • Znalost PC a jazyků – vždy vypište programy, software a jazyky, jež ovládáte s příslušnou úrovní (pokud jde o znalost MS Office, nevypisujte jednotlivé programy jako: MS Word, MS Excel, napište pouze: „středně pokročilá znalost MS Office“) – používejte stupnici: začátečník, mírně pokročilý, pokročilý, nebo středně pokročilý.