Podpora duálního vzdělávání na SŠ

Zavedením prvků duální vzdělávání dochází k rozvoji spolupráce mezi firmami a odbornými školami na regionální úrovni. Cílem spolupráce je definovat a nastavit vhodné podmínky k poskytování praktického vyučování (odborného výcviku, odborné praxe) v reálném prostředí firem a implementovat vybrané prvky duálního vzdělávání v prostředí Karlovarského kraje.

Hlavní principy vzdělávání s prvky duálního systému:

  • Dlouhodobé partnerství podniku se školou – nad rámec požadované smlouvy o realizaci praktického vyučování
  • Odborná příprava žáka probíhá po celou dobu studia u jednoho zaměstnavatele (žák je vnímán jako budoucí zaměstnanec)
  • Odborná příprava žáka probíhá v maximálním rozsahu u zaměstnavatele
  • Škola a zaměstnavatel společně definují odbornou přípravu – společná příprava tematických plánů odborného výcviku (TPOV), revize školních vzdělávacích programů (ŠVP), účast na závěrečných zkouškách

Pro pilotní ověření byly vybrány tyto obory, školy a zaměstnavatelé:

V rámci aktivity jsou také každoročně pořádány řemeslné workshopy pro žáky posledních ročníků základních škol, na kterých si žáci mohou vyzkoušet konkrétní povolání ještě před výběrem střední školy.

DUÁL: Představení učebních a maturitních oborů (10 videí):

Duální vzdělávání je krok správným směrem

08.02.2022

Pilotní projekt duálního vzdělávání v Karlovarském kraji je ve své polovině a už nyní je jasné, že se osvědčil. Vítají ho nejen zaměstnavatelé, ale i samotní studenti. Projekt, který připravila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK), potrvá do poloviny příštího roku.

„Cílem projektu s názvem `Pilotní ověření prvků duálního vzdělávání` je zajistit pro studenty středních škol odborný výcvik u jednoho zaměstnavatele po celou dobu studia. Díky tomu získají nejen odbornou praxi, ale také cenný vhled do firemní kultury dané společnosti,“ vysvětlila Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. „Osvojení si pracovních návyků u konkrétního zaměstnavatele studentům zjednoduší přechod ze školního prostředí na trh práce. Dá jim to navíc perspektivu, že stojí za to se vzdělávat, protože mají jistotu uplatnění.“

Studenti vykonávali praxi ve firmách už před zahájením projektu. V čem je tedy duální vzdělávání jiné? „Hlavní změnou je, že se snažíme, aby žák vykonával odbornou přípravu po celou dobu studia u jednoho zaměstnavatele v maximálním rozsahu, a to ideálně již od prvního ročníku. Dřív se stávalo, že žáci mezi firmami rotovali například po třech měsících. Žáci pak `nevěděli, čí jsou`. Po této krátké době prakticky všude začínali od začátku a než se stihli rozkoukat, už putovali jinam. Vůbec tak nezískali pracovní návyky ani hlubší praktické zkušenosti,“ řekl Tomáš Musil, místopředseda představenstva KHK KK, který má na starosti sekci strojírenství a zpracovatelský průmysl. Pro pilotní projekt duálního vzdělávání byly vybrány konkrétní obory a školy. Tomáš Musil věří, že tento krok v budoucnu podpoří zájem žáků studovat právě na takových školách. „Vybrali jsme školy a obory, které jsou v našich `podnikatelských` očích perspektivní a mají zde v regionu budoucnost. Věříme, že tyto obory zpopularizujeme a tím podpoříme zájem školáků o jejich studium. Také bychom rádi přesvědčili rodiče, aby své děti na tyto obory přihlásili,“ doplnil.

Do projektu se zapojila například společnost HF-Czechforge. „Naše firma dlouhodobě spolupracuje se středními školami a umožňuje jejich studentům a učňům praxe. Část z nich se pak v minulosti stala i našimi zaměstnanci. Projekt duálního vzdělávání podle nás studentům a učňům pomůže s přípravou na reálné zaměstnání, při nástupu do práce nebudou jen skleníkovými květinkami, ale budou mít již zažité základní pracovní návyky,“ uvedl Jiří Strádal, jednatel společnosti HF-Czechforge. „Naučí se vstávat do práce, jednat s kolegy, pochopí část nároků dnešní doby na zaměstnance a v neposlední řadě mohou sledovat vývoj a trendy bezprostředně tam, kde se s nimi pracuje. V Německu má tento model vzdělávání dlouholetou praxi a je základem úspěchu tamní ekonomiky, bezprostředně to můžeme vidět na příkladu naší mateřské firmy a toho, jak dobře tam pracují absolventi duálního vzdělávání. Očekáváme, že alespoň zčásti se díky projektu něco podobného podaří přenést i k nám, a věříme, že z řad studentů a učňů vzejdou pro naši firmu také perspektivní zaměstnanci.“

Duální vzdělávání se zamlouvá i studentům, kteří se do projektu zapojili. „Z mého pohledu je největší výhodou duálního vzdělávání praxe a zkušenosti, které bych jinak získal až po škole v zaměstnání,“ řekl Michal Zetocha, student druhého ročníku elektromechaniky na Integrované střední škole v Chebu. Na praxi chodí od prvního ročníku právě do HF-Czechforge. „Jako plus vidím i možnost seznámit se s firmou, ve které člověk může pokračovat i po škole. Odpadne vám navíc nejen stres se sháněním volného místa, ale také si nemusíte zvykat na nové prostředí.“ Velkou výhodu spatřuje i v možnosti přivydělávat si ve stejné společnosti v době prázdnin. „Sehnat dobře placenou brigádu není snadné. A já mohu chodit na brigádu tam, kde to znám. Je to perfektní bonus,“ doplnil student.

Krajská hospodářská komora podporuje rozvoj školství a spolupráci zaměstnavatelů a škol nejen v oblasti duálního vzdělávání.  Organizuje také pravidelné exkurze žáků, kariérových a výchovných poradců do firem a podporuje polytechnické vzdělávání na základních školách. „Snažíme se tak bojovat proti nedostatku kvalifikovaných mladých lidí. To je problém, který v našem regionu brzdí rozvoj podnikání. Pokud se nám tento trend podaří změnit, dojde i k růstu produkované přidané hodnoty v rámci podnikání,“ doplnila ředitelka KHK KK Lenka Mansfeldová.