E-VÝZVA – řešení vašich pohledávek

Hospodářská komora České republiky a CASH ENGINEERING s. r. o. představují společný projekt s názvem E-VÝZVA, jehož cílem je pomoci malým a středním podnikatelům eliminovat jejich případnou platební neschopnost.

Hospodářství České republiky není a nemůže být založeno převážně na velkých firmách, a proto je zde nutná podpora malého středního podnikatelského sektoru napříč všemi segmenty. Malí a střední podnikatelé mají často problémy s druhotnou platební neschopností, jejíž řešení je pro ně komplikované, finančně a administrativně náročné.

Cílem HK ČR je podpora malých a středních podnikatelů, aby legální a právní cestou mohli získat své peníze. Nárůst pohledávek ve firemní sféře, prodlužování splatnosti faktur a zároveň tlak dělat obchody za každou cenu se neustále zvyšují a podnikatel se mnohdy dostává do druhotné platební neschopnosti. V roce 2014 bylo zahájeno 828 tisíc exekucí, což představuje oproti roku 2013 nárůst o 114 tisíc. Mnozí z nich jsou právě malí a střední podnikatelé, kteří končí v exekuci nikoli vlastní vinou, ale z důvodu nemožnosti domoci se svých peněz.

Na základě podrobných analýz a ankety dospěla HK ČR k závěru, že ideálním modelem eliminace druhotné platební neschopnosti a podpory malého a středního podnikatelského sektoru je pomoci jim jednoduchým, levným a efektivní nástrojem, jak skutečně zatlačit na dlužníka, aby uhradil.

Projekt E-VÝZVA je on-line portál, kde lze vše vyřešit ve třech krocích z kanceláře nebo z domova za 399,- Kč. Produktem je odeslání kvalifikované výzvy ke splnění povinnosti před podáním žaloby dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu prostřednictvím renomované advokátní kanceláře. Klient má tak jistotu, že bude-li chtít podat žalobu, bude dlužníkovi uložena povinnosti nahradit mu náklady řízení. Dlužník naopak zjistí, že věřitel mu pohledávku nepromine a že již vyhledal kvalifikovanou pomoc, aby se svých peněz domohl.

Jako součást osvěty v prevenci pohledávek Hospodářská komora ČR, CASH ENGINEERING s. r. o., Advokátní kancelář Havlíček a Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR budou realizovat ve vybraných krajských městech semináře zaměřené zejména pro menší a střední podnikatele. Semináře jsou určeny těm podnikatelům a firmám, které chtějí nejen získat informace o projektu E-výzva, ale potřebují navíc praktické rady a tipy, jak se preventivně bránit před vznikem pohledávek.

Již potvrzené termíny podpůrných akcí:

  • 18. května 2016 – Jihlava
  • 19. května – Ostrava
  • 20. května – Olomouc

Společnou snahou je, aby tyto semináře byly pro podnikatele a firmy skutečným přínosem. Praktické rady mohou malí a střední podnikatelé získat od špičkových odborníků z řad zástupců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Hospodářské komory ČR, Advokátní kanceláře Havlíček a dalších. Na seminářích bude také představen podrobně jednoduchý, levný a efektivní on-line nástroj na webu www.evyzva.cz.