eAukce – elektronický nástroj pro nákupy a výběrová řízení

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nabízí svým členům i dalším firmám v regionu možnost využít pro své nákupy a výběrová řízení systém eAukce.

Co je to aukce?

Elektronická reverzní aukce, jako součást výběrového nebo poptávkového řízení je speciální postup umožňující případným dodavatelům stlačovat proti sobě cenu směrem dolů v reálném čase. Jedná se o prostředek pro zvýšení efektivity nákupu a nástroj pro anonymní, legitimní tržní boj. Aukce mohou být krátkodobé (pro jednorázovou dodávku) nebo dlouhodobé (dodávky v průběhu stanoveného časového období).

Výhody eAukcí

 • Významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení.
 • Snížení fixních (transakčních a mzdových) nákladů.
 • Nákup za objektivizovaných tržních cen.
 • Transparentnost celého procesu výběrového řízení.
 • U prvních nákupů skokové snížení cen přesahující 20 %.

Průběh aukce

 1. Zadání poptávky na Tržiště poptávek.
 2. Sběr nabídek a vyloučení nevyhovujících.
 3. Finální výběr dodavatelů.
 4. Přesná specifikace zadání tzv. „nákupního koše“.
 5. Zájemci potvrdí svou účast a souhlas s podmínkami akce a obdrží detailní popis poptávaného zboží a služeb (elektronicky k dispozici na aukčním serveru).
 6. V rámci tzv. zadávacího kola vyplňují vstupní ceny k položkám seznamu poptávaného zboží a služeb. Do konce zadávacího kola mohou ceny libovolně měnit.
 7. Začátkem soutěžního kola aukce končí zadávací kolo. Všichni účastníci vidí tzv. ideální ceny, což je výběr nejlepších cen od všech dodavatelů v jednotlivých položkách.

Ukončení aukce

Aukce má stanovený pevný konec, který je možno automaticky prodloužit o stanovený čas v případě tzv. „nabídky na poslední chvíli“. Ihned po ukončení má vyhlašovatel k dispozici protokoly a historii celého průběhu aukce.

Cena

Cena jedné aukce je 10.000,- Kč bez DPH. Jedna aukce múže obsahovat maximálně 5 položek a 5 dodavatelů. Soutěží se pouze cena (ne multikriteriální hodnocení).

Bližší informace naleznete níže ke stažení.

Kontaktní osoba:

Marek Vajdík, e-mail: vajdik@khkkk.cz.