Klub podnikavých žen Karlovarského kraje

Klub podnikavých žen Karlovarského kraje zřízený pod záštitou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Cílem Klubu je setkávání žen, podnikatelek z Karlovarského kraje. Klub cílí na drobné živnostnice a malé firmy, ženy, které podnikají např. při mateřské dovolené a ženy, které se chtějí v pozdějším věku realizovat. Nejde jen o začínající podnikatelky, ale i stávající firmy, stávající podnikatelky, odbornice ve svých oborech.

Cílem Klubu je, podpořit členky v podnikání, ale i v sebevzdělávání a v navazování kontaktů napříč Karlovarským krajem.

Chceme využít pozitivní podnikatelské příběhy a osobnosti KK k motivaci a inspiraci členek.

Cílem Klubu je také zvýšit spokojenost a informovanost podnikatelek a v neposlední řadě také jednotná komunikace s úřady a předávání aktuálních informací přes klubovou platformu.

Klub bude zařizovat setkání, na pravidelné měsíční bázi, jejichž obsahem bude:
• prezentace jednotlivých podnikatelek
• otevřená diskuze
• konzultace jednotlivých podnikatelských nápadů, záměrů
• předávání know how, navazování spolupráce
• sbírání zpětných vazeb
• prezentace jednotlivé podpory od krajských institucí (dotace, programy, podpora)
• recenze a zkušenosti s dodavateli v KK, hledání komparativních výhod a propojování se navzájem

Dále bude Klub zprostředkovávat školení na měsíční bázi, které bude tematicky upravené na základě informací a poptávek od členek Klubu.

Klub bude oslovovat jednotlivé firmy, aby se staly podporovateli Klubu, a to např. tím, že členkám nabídnou zvýhodněný produkt či službu.

Klub bude spolupracovat s odborníky a využívat informace od nich k šíření mezi členky Klubu.

Klub bude spolupracovat a navazovat spolupráci s ostatními ženskými kluby v ČR, v rámci kterých bude prezentovat Karlovarský kraj.