Přehled služeb KHK Karlovarského kraje

Krajská hospodářská komora nabízí svým členům ale i všem ostatním podnikatelům řadu zajímavých služeb. O jaké služby se jedná a komu jsou? To si můžete přečíst v tomto přehledu.

Malé firmy a živnostníci

 • Poradenství při získání dotací a jiné podpory pro rozvoj podnikání
 • Zapojení do projektů pro zvýšení a posílení konkurenceschopnosti
 • Zprostředkování kontaktů, asistence při vstupu na zahraniční trhy
 • Odborná školení speciálně zaměřená na podnikatele i zaměstnance
 • Efektivní propagace a reklama
 • Podpora a prosazování zájmů drobných podnikatelů a živnostníků

Střední a velké firmy

 • Prosazování oborových zájmů
 • Připomínkování národní legislativy
 • Tematicky zaměřené vzdělávání
 • Prosazování změn ve vzdělávání SŠ/VŠ pro zvýšení nabídky kvalifikované pracovní síly
 • Dotační poradenství a management
 • Možnost efektivní propagace a reklamy v regionu
 • Podpora v oblasti rozvoje CSR (společenská odpovědnost firem)

Regionální partneři

 • Spolupráce při zvyšování ekonomické a sociální úrovně regionu
 • Společné prosazování zájmů na úrovni kraje, přeshraniční spolupráce
 • Zprostředkování kontaktů na firemní sféru a navázání spolupráce
 • Analýzy, studie, strategie k rozvoji subjektu či regionu
 • Koordinace činností mezi ziskovým a neziskovým sektorem
 • Zapojení do rozvojových projektů

Začínající podnikatelé

 • Metodická a technická pomoc při založení a rozjezdu podnikání
 • Podnikatelské záměry, studie proveditelnosti, průzkumy trhu
 • Kontakty na odborníky a specialisty
 • Poradenství při získání podpory na mzdové výdaje pro zaměstnance
 • Důležité informace pro začínající podnikatele z regionu i byznysu
 • Specifické vzdělávání pro začínající podnikatele

Zajímá Vás více, máte další otázky? Prohlédněte si náš web nebo nás navštivte osobně!
Chcete být informováni o našich službách a pořádaných akcích? Poskytněte nám Váš e-mail!
Chcete čerpat výše uvedené výhody a ještě více? Vyplňte přihlášku a staňte se členem!

Jaké jsou výhody členství či partnerství? 

 • Mám partnera pro prosazování svých zájmů a řešení problémů v podnikání
 • Mám lepší možnost ovlivnit budoucnost svého byznysu v místě a oboru podnikání
 • Účastním se zajímavých setkání, navazuji nové kontakty
 • Využívám slevy na vzdělávání a slevového systému pro členy
 • Náležím do skupiny zodpovědných a úspěšných podnikatelů z regionu
 • Mám aktuální informace o dění v byznysu a regionu

 

Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, tel: +420 354 426 140