Celní a certifikační oddělení

Hlavní činností oddělení je vystavování certifikátů původu zboží a vystavování karnetů ATA pro exportéry.

Nová služba pro exportéry

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje rozšiřuje svou nabídku celních a certifikačních služeb. (Více zde)

Certifikáty o původu zboží

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem (Certifikát o původu zboží). Ten získáte na Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje v Chebu. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité obchodní smlouvy a dopisy.

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.

Co s sebou (při každém podání) !

1. Je-li předkladatel dokumentů vývozce předloží výpis z OR nebo ŽL s platnými údaji (výpisy z OR a ŽL vracíme).

2. Není-li předkladatel dokumentů vývozcem, předloží výpis z OR nebo ŽL jak předkladatele, tak i vývozce (výpisy z OR a ŽL vracíme) a plnou moc, že může za firmu uvedenou jako vývozce doklady předkládat.

3. Je-li vývozcem firma mimo EU, předkládá doklad o přidělení českého VAT čísla (DIČ).

4. Plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu – růžový formulář – v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR).

– Soubory ke stažení (Certifikáty o původu zboží) –

(Na tomto odkaze naleznete řadu praktických dokumentů, které vám usnadní práci při vyřizování Certifikátu o původu zboží a karnetu ATA. Naleznete tam mj. Návod k vyplnění, šablonu pro tisk, vzor plné moci, ceník služeb a další.)

Ověřování dalších dokumentů

Dále potvrzujeme i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Tyto doklady musí být v originále, vystavené v ČR. Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu i od notářů.

Neověřujeme:

 • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
 • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
 • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
 • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
 • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky.

Karnet ATA

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 75 zemích světa.

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách). Zajišťuje rychlé celní odbavení. Zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím.

 • Nová žádost o vystavení karnetu ATA, která nahrazuje smlouvu o vystavení karnetu ATA a předkládá se ve 2 vyhotoveních. Žádost se tiskne z formuláře žádosti ve formátu PDF a vyplňuje se hůlkovým písmem. Jiné nebo pozměněné formuláře žádosti nebudou akceptovány. Žádost si můžete stáhnout níže.

Co s sebou na ověření karnetu ATA:

 • Vyplněný a vytištěný karnet ATA – podepsaný oprávněnou osobou (statutárním zástupcem či jím zplnomocněnou osobou) pouze na zeleném předním obalovém listě (při použití dodatkových listů na zeleném dodatkovém listě) karnetu ATA a opatřený otiskem razítka držitele karnetu ATA (adresa musí souhlasit s předloženou registrací) vpravo dole v políčku J.
 • Seznam zboží v českém jazyce – pokud je v karnetu ATA uvedeno více položek.
 • Žádost o vystavení karnetu ATA – ve 2 vyhotoveních, vytiskněte 2x v PDF ke každému karnetu ATA, neprovádějte žádné úpravy. Vyplňte ji hůlkovým písmem. Žádost podepisuje statutární zástupce dle předložené registrace, případně jím zplnomocněná osoba. K podpisu doplňte razítko firmy (adresa musí souhlasit s předloženou registrací). Žádost o vystavení karnetu ATA naleznete zde: http://www.komora.cz/karnety.
 • Plnou moc – na osobu, která bude karnet ATA na Hospodářské komoře České republiky vyřizovat, vzor naleznete na našich webových stránkách.
 • Doklad o registraci firmy:
  • výpis z Obchodního rejstříku – ne starší 3 měsíců opatřený doložkou vydávajícího Czech POINTu (HK ČR, Česká pošta, městský úřad, notář),
  • výpis z Živnostenského rejstříku – ne starší 3 měsíců opatřený doložkou vydávajícího Czech POINTu (HK ČR, Česká pošta, městský úřad, notář),
  • stanovy, statut, zřizující listinu či jiný doklad svědčící o existenci firmy a případně další požadované doklady, které Vám sdělíme před vystavením karnetu ATA.
 • Poplatek za ověření – lze hradit na místě hotově či bankovním převodem.
 • Doporučujeme vzít s sebou k ověření karnetu ATA také razítko firmy – upozorňujeme, že adresa na razítku musí souhlasit s předloženou registrací.

– Soubory ke stažení (Karnety ATA) –

(Na tomto odkaze naleznete řadu praktických dokumentů, které vám usnadní práci při vyřizování Certifikátu o původu zboží a karnetu ATA. Naleznete tam mj. Návod k vyplnění, šablonu pro tisk, vzor plné moci, ceník služeb a další.)

Kontakt:

Marek Vajdík, e-mail: vajdik@khkkk.cz, tel.: 724 613 923

Radek Pašava, e-mail: pasava@khkkk.cz, tel.: 724 613 921

Provozní doba celního a certifikačního oddělení:

Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 11:30, 12:30 – 14:30

Pátek: 8:00 – 12:00