Celní a certifikační oddělení

Hlavní činností oddělení je vystavování certifikátů původu zboží pro exportéry.

Certifikáty o původu zboží

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem (Certifikát o původu zboží). Ten získáte na Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje v Chebu. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité obchodní smlouvy a dopisy.

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.

Co s sebou (při každém podání) !

1. Je-li předkladatel dokumentů vývozce předloží výpis z OR nebo ŽL s platnými údaji (výpisy z OR a ŽL vracíme).

2. Není-li předkladatel dokumentů vývozcem, předloží výpis z OR nebo ŽL jak předkladatele, tak i vývozce (výpisy z OR a ŽL vracíme) a plnou moc, že může za firmu uvedenou jako vývozce doklady předkládat.

3. Je-li vývozcem firma mimo EU, předkládá doklad o přidělení českého VAT čísla (DIČ).

4. Plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu – růžový formulář – v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR).

– Soubory ke stažení (Certifikáty o původu zboží) –

(Na tomto odkaze naleznete řadu praktických dokumentů, které vám usnadní práci při vyřizování Certifikátu o původu zboží a karnetu ATA. Naleznete tam mj. Návod k vyplnění, šablonu pro tisk, vzor plné moci, ceník služeb a další.)

Ověřování dalších dokumentů

Dále potvrzujeme i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Tyto doklady musí být v originále, vystavené v ČR. Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu i od notářů.

Neověřujeme:

 • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
 • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
 • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
 • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
 • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky.

Karnety ATA

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 79 zemích světa.

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

Omezení použití karnetu ATA

 1. časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 2. územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 79
 3. věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • obchodní vzorky
  • zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách a veletrzích
  • vědecko-výzkumný materiál

Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji.

Aktuální informace ke karnetům ATA naleznete zde.

Kontakt:

Marek Vajdík
Mobil: +420 724 613 923, e-mail: vajdik@khkkk.cz

Ing. Bc. Lucie Setničková
Mobil: +420 724 613 921, e-mail: setnickova@khkkk.cz

Provozní doba celního a certifikačního oddělení:

Každý pracovní den od 7:30 do 14:30 h.