Celní a certifikační oddělení

Hlavní činností oddělení je vystavování certifikátů původu zboží pro exportéry.

Certifikáty o původu zboží

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem (Certifikát o původu zboží). Ten získáte na Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje v Chebu. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité obchodní smlouvy a dopisy.

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.

Co s sebou (při každém podání) !

1. Je-li předkladatel dokumentů vývozce předloží výpis z OR nebo ŽL s platnými údaji (výpisy z OR a ŽL vracíme).

2. Není-li předkladatel dokumentů vývozcem, předloží výpis z OR nebo ŽL jak předkladatele, tak i vývozce (výpisy z OR a ŽL vracíme) a plnou moc, že může za firmu uvedenou jako vývozce doklady předkládat.

3. Je-li vývozcem firma mimo EU, předkládá doklad o přidělení českého VAT čísla (DIČ).

4. Plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu – růžový formulář – v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR).

– Soubory ke stažení (Certifikáty o původu zboží) –

(Na tomto odkaze naleznete řadu praktických dokumentů, které vám usnadní práci při vyřizování Certifikátu o původu zboží a karnetu ATA. Naleznete tam mj. Návod k vyplnění, šablonu pro tisk, vzor plné moci, ceník služeb a další.)

Ověřování dalších dokumentů

Dále potvrzujeme i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Tyto doklady musí být v originále, vystavené v ČR. Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu i od notářů.

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky.

Kontakt:

Marek Vajdík, e-mail: vajdik@khkkk.cz, tel.: 724 613 923

Provozní doba celního a certifikačního oddělení:

Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 11:30, 12:30 – 14:30

Pátek: 8:00 – 12:00