CMO – Centrum mezinárodního obchodu

CMO KHK Karlovarského kraje je zaměřeno především na podporu podnikatelských subjektů v oblasti jejich zahraničně obchodních aktivit, exportu a mezinárodní spolupráce. V této souvislosti podporuje CMO snahu o navýšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb v rámci jednotného evropského trhu, včetně trhu tzv. třetích zemí. Tento cíl představuje prioritní poslání CMO.

Hlavní oblasti působení CMO KHK KK:

Aktivity směřující na zprostředkování aktuálních informací a poradenství souvisejících se zahraničním obchodem všem podnikatelským subjektům ať již začínajícím nebo již zkušeným exportérům z celé ČR a zahraničním.

 • podpora rozvoje hospodářských vztahů ve spolupráci se zahraničními partnerskými hospodářskými komorami
 • podpora projektů v oblasti vzdělávání

CMO nabízí podnikatelům a firmám tyto služby:

 • Zprostředkování inzerce – prezentace obchodních nabídek a poptávek v ČR a EU
 • Informace o trhu a jednotlivých odvětvích včetně obchodních zvyklostí a administrativních překážkách v dané zemi
 • Organizace workshopů, kulatých stolů a odborných seminářů
 • Zprostředkování kontaktů na odborného pracovníka KHK KK v oblasti dotačního poradenství (včetně aktuálně vyhlášených dotačních titulů)
 • Organizace kooperačních jednání zahraničních a českých firem
 • Vystavování exportních dokumentů (certifikátů o původu zboží a karnetů ATA)
 • Vyhledávání kontaktů na podnikatelské subjekty podle oboru činnosti v ČR a EU tzv. „na míru”
 • Kontakty na instituce, odborníky a specialisty
 • Informace o výstavách a veletrzích v ČR a zahraničí

CMO KHK KK spolupracuje dlouhodobě s těmito hlavními zahraničními partnery:

 • IHK Chemnitz
 • IHK Bayreuth
 • IHK Dresden
 • Kontaktní centrum pro sasko – českou spolupráci IHK Dresden
 • EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V.

Na území ČR se pak jedná o tyto spolupracující instituce:

 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
 • Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 • Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora
 • Mezinárodní obchodní komora (ICC Česká republika)

 

Kontaktní osoby:

Ing. Lucie Kulhánková
Mobil: +420 723 433 187
e-mail: kulhankova@khkkk.cz