Elektronické mýtné

17.01.2024

Systém elektronického mýtného v České republice zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362, jejímž cílem je podpořit další snižování produkce emisí CO2.

Kontaktní místo pro mýtné při Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje je jedním ze 14 kontaktních míst v České republice.

Podrobné informace o elektronickém mýtném a služby jsou firmám a ostatním poskytovány pracovníky kontaktního místa.

Všichni dopravci a provozovatelé vozidel nad 3,5 t používající zpoplatněné komunikace zde mohou získat a zaregistrovat palubní jednotku jak pro platbu předem (pre-pay), tak i pro platbu následnou (post-pay). Pouze na kontaktním místě lze uzavřít smlouvu pro platbu následnou tzv. post-pay. Dále zde mají možnost provést úhradu dlužného mýtného, výměnu nebo vrácení palubní jednotky, podání dotazu, stížnosti nebo podnětu, týkající se mýtného systému. Na kontaktním místě mohou také nahlásit technickou poruchu palubní jednotky včetně její ztráty nebo odcizení.

Kontaktní místo naleznete v Chebu na adrese: Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33.

Otevírací doba:  Po – Pá 7:30 – 15:30 h

Kontakt: Tel.: 352 624 450, e-mail: myto@khkkk.cz

Veškeré informace o mýtném systému a provozu kontaktních míst naleznete zde: 

Důležité kontakty:

Zákaznické centrum NONSTOP na telefonním čísle: +420 243 243 243 (Hovory na Zákaznickou linku jsou zpoplatněny jako běžné hovory na pevné linky v rámci České republiky.)

E-mail: info@mytocz.eu