Kontaktní místo pro spolupráci zaměstnavatelů a škol

KHK KK nabízí zaměstnavatelům a školám možnost domluvit jakoukoliv formu spolupráce.

Co konkrétně pro školy a zaměstnavatele může KHK KK zajistit?

 • Exkurze žáků, studentů, kariérních poradců a učitelů u zaměstnavatelů
 • Organizace soutěží a soutěžních přehlídek pro žáky studenty se zapojením zaměstnavatelů
 • Organizace setkání kariérních poradců škol se zaměstnavateli
 • Veletrhy pracovních příležitostí
 • Workshopy na školách „Příprava na práci“ za účasti zaměstnavatelů
 • Mapování potenciálních zaměstnanců pro zaměstnavatele z řad žáků a studentů škol
 • Propagace zaměstnavatelů na školách
 • Zajištění stáží, praxí, brigád pro žáky a studenty škol
 • Odborné poradenství pro kariérní poradce o místním trhu práce
 • Spolupráce zaměstnavatelů a škol na tvorbě školních vzdělávacích programů
 • Stipendijní programy pro žáky a studenty za účasti zaměstnavatelů
 • Náborové přednášky zaměstnavatelů na školách
 • Podpora polytechnického a dalšího vzdělávání pro potřeby místních zaměstnavatelů
 • Zprostředkování zaměstnání pro absolventy škol
 • A řadu dalších aktivit dle vašich potřeb…

Adresy kontaktních míst a kontaktní údaje si můžete stáhnout zde: Leták – Kontaktní misto pro spoluprácí zaměstnavatelů a škol

Vytvořili jsme zajímavé materiály pro žáky ZŠ, které jim usnadní volbu vhodné střední školy:

Vzdělávací mapa obsahuje komplexní informace pro žáky ZŠ o možnostech studia na SŠ a následném uplatnění u zaměstnavatelů v kraji, užitečné informace k trhu práce a konkrétní data potřebná k rozhodování o pracovním uplatnění a vzdělání ve středním školství. Brožura byla distribuována všem žákům 8. tříd ZŠ v kraji v únoru 2019. V elektronické podobě ji naleznete zde: Mapa škol v Karlovarském kraji

Informační leták „Nevíš kam na střední“ poutavou formou pomocí konkrétních příběhu žáků středních škol informuje o oborech, které jsou v současné době na trhu práce nejvíce potřeba (technické, přírodovědné, gastronomické apod.) Leták byl distribuován všem žákům 8. tříd ZŠ v kraji v únoru 2019. V elektronické podobě jej naleznete zde: Leták – Nevíš kam na střední

Činnost Kontaktního místa je finančně podporována Karlovarským krajem.