Zaměstnávání cizinců

Aktuální informace naleznete na webu Hospodářské komory ČR

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Od 1. září 2019 jsou projekty řízené ekonomické migrace pro středně a nízko kvalifikované pracovníky (pozice spadající dle klasifikace CZ-ISCO mezi 4. – 8. hlavní třídu) transformovány na „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ (dále jen „Program“). Touto změnou se HK ČR stává jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů do programu.

Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje následující země (u každé země jsou uvedeny i vládou stanovené roční kvóty):

  • Bělorusko (1900 žádostí/rok)
  • Filipíny (2000 žádostí/rok)
  • Indie (600 žádostí/rok)
  • Kazachstán (500 žádostí/rok)
  • Moldavsko (1000 žádostí/rok)
  • Mongolsko (1000 žádostí/rok)
  • Srbsko a Černá Hora (1900 žádostí/rok)
  • Ukrajina (40 000 žádostí/rok)

Ukrajina (aktuálně pozastaveno)

Žádosti firem o zařazení do Programu na Ukrajinu budou přijímány i krajskými hospodářskými komorami.

Příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu probíhá na Ukrajině systémem tzv. nekonečné řady. To znamená, že jsou žadatelé o zaměstnaneckou kartu přidáváni do řady průběžně.

Od 1. 5. 2018 si žadatelé o zaměstnaneckou kartu (tj. Ukrajinci) podají žádost s požadovanými přílohami ve vízovém centru společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

Délka doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Hospodářskou komorou ČR do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru VFS Global ve Lvově, činila k 31. 7. 2019 přibližně 80 dní.

Bělorusko (aktuálně pozastaveno), Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko

HK ČR přijímá žádosti pro tyto státy průběžně, avšak zařazování žádostí probíhá na základě vygenerování jedinečných kódů pouze do doby, než se naplní měsíční kapacita daných zastupitelských úřadů pro vyřízení zaměstnaneckých karet.

HK ČR si vyhrazuje právo po domluvě s žadatelem rozdělit žádost v případě nedostatečné volné kapacity v dané dvouměsíční kvótě. Žádosti firem budou řazeny chronologicky dle okamžiku dodání kompletní žádosti.

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty pro uchazeče z Černé Hory bude probíhat na zastupitelském úřadě v Bělehradě (Srbsko).

Bližší informace: Radek Pašava, tel.: 724 613 921, e-mail: pasava@khkkk.cz nebo zde: https://komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/