​Na krajském úřadě se jednalo o využití pracovní síly z Vietnamu

11.12.2017

Společným problémem, který trápí nejenom malé a střední podniky v regionu, ale i příspěvkové organizace například v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, je nedostatek kvalifikované pracovní sily. Za tímto účelem uspořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky v závěru tohoto týdne vůbec první seminář, na němž se jednalo o možnosti využití pracovní síly z Vietnamu.

„V letošním roce Karlovarský kraj uzavřel s Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky memorandum o vzájemné spolupráci a zároveň vznikla i pracovní skupina, která řeší již konkrétní podobu možné spolupráce s danou provincií. V našem regionu žije na 8 tisíc vietnamských obyvatel a mohu říci, že se velmi dobře zapojili do naší společnosti a jsou velice pracovití. Co je pro nás ovšem klíčové, je získat nové pracovníky do oblasti zdravotnictví či sociálních služeb, kde nám dlouhodobě chybí. Věřím proto, že dnešní setkání přinese posun v řešení tohoto problému,“ uvedla v úvodu hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Na její slova hned reagoval velvyslanec Vietnamské socialistické republiky Ho Minh Tuan, jenž připomněl, že v zájmu zachování hospodářského pokroku každé země je zajištění dostatečné pracovní síly a Vietnam může být v tomto ohledu velmi nápomocen. „Vietnam má v oblasti vývozu pracovní síly velké zkušenosti, přes 600 tisíc lidí pracuje ve více než 40 zemích světa. České republika však nemá s Vietnamem uzavřenou potřebnou smlouvu o získávání nových pracovníků, která by proces významně urychlila,“ podotkl Ho Minh Tuan. Karlovarský kraj by v této souvislosti chtěl iniciovat vznik projektu, díky němuž by bylo možné rychleji sehnat kvalifikované pracovníky z Vietnamu, obdobně jako je to v případě projektu Ukrajina či připravovaného Srbska.

O aktuální situaci na trhu práce v našem regionu následně mluvila Petra Dolejšová spolu s Vladimírou Kárníkovou z krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Karlových Varech. „Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji se oproti minulým obdobím výrazně snížil. V současné době na 7 200 uchazečů o zaměstnání připadá 6 500 volných míst. Zhruba polovina z nich je pak nabízena zahraničním zájemcům. Poptávka tedy značně převyšuje nabídku a my jí nejsme schopni uspokojit,“ upřesnila Dolejšová.

Posledním příspěvkem, jenž na semináři zazněl před diskusí, byl příspěvek zástupce ambasády Tran Hiep Thuonga. V rámci své prezentace přítomným představil Vietnam i s jeho specifiky. Část pak byla věnována vietnamskému trhu a možnostem spolupráce. „Ve Vietnamu existuje na 261 podniků, které jsou oprávněni zajišťovat export pracovníků. Nabídnout vám můžeme profese, jako jsou mechanici, konstruktéři, ošetřovatelé, či zajistit pracovníky v textilním průmyslu a zemědělství,“ informoval Tran Hiep Thuong.

V následné diskusi se probíraly již konkrétní postupy pro získání nových pracovníků z Vietnamu. Přítomným zástupcům regionálních firem bylo doporučeno, aby se s požadavky obraceli přímo na Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje, která jim se vším pomůže a zprostředkuje potřebné kontakty.