Aktuality z oblasti dotací (únor 2019)

08.02.2019

V rámci dotačních titulů Karlovarského kraje je možné podat žádost/odeslat elektronický formulář do těchto programů:

8. 2. 2019 od 14:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací

11. 2. 2019 od 16:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

12. 2. 2019 od 16:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací

15. 2. 2019 od 14:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

28. 2. 2019 od 15:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

Od 19. 2. 2019 od 9:00 hod. je možné v systému zadat žádost (před samotným spuštěním příjmu žádostí) v programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť.

Výzvy v rámci operačních programů:

OP Zaměstnanost – výzva Nová řešení pro tíživé sociální problémy
– žadateli mohou být: nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, za podmínky, že se jedná o tzv. servisní organizace
– termín pro podání žádosti: 31. 1. 2019 – 30. 9. 2019

Do 28. února 2019 jsou otevřeny tyto výzvy MMR:

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – blíže viz: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach

Podpora rozvoje regionů 2019+ – v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli – blíže viz: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019

Do 31.5.2019 stále běží výzva pro strukturálně postižené regiony v podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, dotační tituly DT1 Revitalizace a výstavba, DT2 Revitalizace a rekonstrukce a DT3 Revitalizace. Blíže viz: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi/Regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-vyuziti