Aktuální dotace pro podnikatele

14.11.2017

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje přináší přehled aktuálních dotačních možností pro podnikatele.

 


OBLAST DOTACÍ NA POŘÍZENÍ VÝROBNÍCH A NEVÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ


1. OP PIK – INOVACE – výzva V. (inovační projekt)

Dotace pro zejména malé a střední podniky v rozmezí 1 – 50 mil. Kč ve výši až 45 % způsobilých výdajů projektu na pořízení nových strojů a zařízení v souvislosti se zavedením výroby inovovaného produktu nebo inovace výrobního procesu.

Příjem žádostí do připravované V. výzvy by měl být zahájen již v lednu 2018.


2. OP PIK – TECHNOLOGIE – výzva VII. – Průmysl 4.0

Dotace pro malé a střední podniky v rozmezí 1 – 20 mil. Kč ve výši až 45 % způsobilých výdajů projektu na pořízení nových výrobních a specifických nevýrobních technologii v rámci posílení růstu a posilování konkurenceschopnosti prostřednictvím digitální transformace.

Příjem žádostí do VII. výzvy by měl být zahájen již v únoru 2018.

 


OBLAST DOTACÍ NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU


3. OP PIK – ÚSPORY ENERGIE – výzva III.


Dotace v rozmezí 0,5 – 400 mil. Kč ve výši až 50 % způsobilých výdajů projektu na investice do snížení energetické náročnosti provozu (snížení energetické náročnosti provozu podnikatelských objektů, strojů a zařízení apod.)

Příjem žádostí do aktuální III. výzvy byl zahájen již 1. 11. 2017.


4. OP PIK – ÚSPORY ENERGIE – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, OP PIK – výzva II.


Dotace v rozmezí 0,3 – 100 mil. Kč ve výši až 80 % způsobilých výdajů projektu na instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Příjem žádostí do II. výzvy by měl být zahájen již v lednu 2018.

 


OBLAST DOTACÍ NA REALIZACE PROJEKTŮ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE


5. OP PIK – APLIKACE – výzva IV. /výzva VI.


Dotace v rozmezí 1 – 50 mil. Kč ve výši až 70 % způsobilých výdajů projektu na realizace projektů v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Příjem žádostí do aktuální IV. výzvy bude ukončen 30. 11. 2017. Příjem žádostí do připravované VI. výzvy by měl být zahájen již v lednu 2018.


6. OP PIK – POTENCIÁL – výzva IV. /výzva V.


Dotace v rozmezí 2 – 50 mil. Kč ve výši až 50 % způsobilých výdajů projektu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Příjem žádostí do aktuální IV. výzvy bude ukončen 30. 11. 2017. Příjem žádostí do připravované V. výzvy by měl být zahájen již v lednu 2018.


7. OP PIK – INOVAČNÍ VOUCHERY – výzva II. /výzva III.

Dotace v rozmezí 50 000 – 299 999 Kč ve výši až 75 % způsobilých výdajů projektu na nákup poradenských a expertních služeb pro realizaci inovačních projektů nebo projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Příjem žádostí do aktuální II. výzvy bude ukončen 31. 12. 2017. Příjem žádostí do připravované III. výzvy by měl být zahájen již lednu 2018.


8. OP PIK – APLIKACE – výzva V. – Clean Sky 2


Dotace v rozmezí 1 – 50 mil. Kč ve výši až 70 % způsobilých výdajů projektu na realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví.

 

Bližší informace:

Ing. Radovan Novák
vedoucí sekce podpory podnikání

Asistenční centrum, a. s.
Sportovní 3302
434 01 Most

tel: +420 476 105 853
fax: +420 476 105 888
mobil: +420 775 650 740

e-mail: novak@asistencnicentrum.cz
http: www.asistencnicentrum.cz