Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem

16.03.2020

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 16. března 2020.

Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny.

O jaký úvěr se jedná?

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 2 roky
  • odklad splátek až 12 měsíců

Na co jej můžete použít?

  • na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
  • na pořízení a financování zásob
  • na další provozní výdaje

Pro koho je určen?

Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

Bližší informace