Budoucnost EU fondů po roce 2020 pohledem Karlovarského kraje

01.11.2019

Zpravodajský portál EURACTIV.cz si Vás dovoluje pozvat ke kulatému stolu s regionálními stakeholdery k tématu budoucnosti rozpočtu EU po roce 2020 pohledem Karlovarského kraje. Plánovaná akce proběhne ve spolupráci s Českou spořitelnou a jejím ekonomem Petrem Zahradníkem.

Kdy a kde: 12. listopadu 2019 od 10 do 12 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje

V panelu usednou:
– Josef Janů, radní Karlovarského kraje
– Tomáš Trtek, první náměstek primátorky města Karlovy Vary
– Miroslav Daněk, vrchní ministerský rada z Ministerstva pro místní rozvoj
– Petr Zahradník, ekonom, analytický tým České spořitelny; člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
– Jan Novotný, jednatel Sancho Panza, s.r.o., místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory KK

Naším záměrem je podpořit debatu nad aktuálními návrhy k budoucí podobě kohezní politiky po roce 2020 (např. na soulad navrhovaných priorit ze strany Evropské komise s rozvojovými prioritami Vašeho kraje, otázku míry spolufinancování projektů, dotace vs. finanční nástroje, administrativu spojenou s projekty, potenciál pro využití integrovaných nástrojů apod.).

Registrace je možná na e-mailové adrese caslavska@euractiv.cz nebo na telefonním čísle 727 828 970.