Dobrý zaměstnavatel podporuje rovné šance

16.12.2014

V Lázních Františkovy Lázně a. s. respektují potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň.

Tři pracovní dny tráví Miroslav Vašák v kanceláři, dva se doma věnuje dvouleté dceři. Je zaměstnaný na plný úvazek a zbývající hodiny si napracovává o víkendech. „Manželka se po rodičovské dovolené vrátila do práce, díky vstřícnosti mého zaměstnavatele zajistím péči o dceru a nepřicházíme o peníze z mého příjmu,“ vysvětluje pan Vašák, který pracuje jako referent personálního oddělení ve společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. Jeho zaměstnavatel se snaží vycházet vstříc osobním potřebám svých zaměstnaných. „Flexibilní nebo zkrácené pracovní úvazky umožňujeme zaměstnancům a zaměstnankyním na pozicích, kde tomu nebrání provozní důvody,“ říká vedoucí personálního oddělení lázní Iveta Sládková.

Lázně Františkovy Lázně a. s. jsou největším zaměstnavatelem v regionu Chebska a v kontextu českého pracovního trhu jsou na vysoké úrovni v péči o zaměstnance a naplňování principů rovných příležitostí. Potvrdil to genderový audit, který si společnost nechala provést v letošním roce.

Auditorský tým analyzoval interní dokumenty jako např. interní směrnice nebo kolektivní smlouvu, vedl rozhovory s částí vedení firmy a skupinové diskuse s řadovými zaměstnanými. „Z oblastí, které byly v auditu nejlépe hodnoceny, mohu vyzdvihnout rovnost mezd mezi muži a ženami na obdobných pozicích, komunikaci s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené a jejich zařazování do vzdělávacích programů a možnosti flexibilního nastavení pracovní doby. Je vidět vstřícný postoj firmy k rovným příležitostem,“ shrnuje vedoucí auditor Tomáš Bitrich ze společnosti APERIO.

Z auditu vyplynula i některá doporučení k dalšímu zlepšení práce se zaměstnanými. Personální oddělení lázní je vůči změnám otevřené a má i své další plány. Připravuje například spolupráci se soukromou zaměstnaneckou školkou v Chebu. „Rodiče mohou svoje děti do školky hlásit už nyní, školka bude v provozu od ledna 2014 a pro rodiče zaměstnané v Lázních Františkovy Lázně a.s. bude na jeden rok zdarma,“ vysvětluje personalistka Iveta Sládková.

Projekt Rovné šance v zaměstnání, v rámci něhož se genderový audit uskutečnil, realizuje Okresní hospodářská komora Cheb ve spolupráci s o. s. APERIO díky podpoře z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

""

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.