Dotace na technologie

23.03.2017

Program Inovace

Podporovaná aktivita: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, zavedení nových metod, zvýšení prodeje výrobků a služeb
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí (malé, střední, velké)
Příjem žádostí: 18. 1. 2017 – 18. 4. 2017
Výše dotace: 25 – 45 % ve výši 1- 100 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Nízkouhlíkové technologie

Podporovaná aktivita: pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic, zavádění technologií k akumulaci energie či k získávání druhotných surovin
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí (malé, střední, velké)
Příjem žádostí: 1. 3. – 31. 5. 2017
Výše dotace: 25 – 80 % ve výši 50 tis. – 100 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Obnovitelné zdroje energie

Podporovaná aktivita: výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny z biomasy
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí (malé, střední a velké)
Příjem žádostí: 15. 2. – 15. 7. 2017
Výše dotace: 50 – 70 % z výše 1 – 100 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Sociální podnikání – Integrované projekty CLLD

Podporovaná aktivita: výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
Vhodný žadatel: OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve
Příjem žádostí: 16. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Výše dotace: 85 % z výše 400 tis. – 4,9 mil. Kč
Operační program: Integrovaný regionální operační program

Program Sociální podnikání – OPZ

Podporovaná aktivita: Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Vhodný žadatel: OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace
Příjem žádostí: 1. 8. – 30. 11. 2017
Výše dotace: 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč
Operační program: Operační program Zaměstnanost

Program Smart grids I.

Podporovaná aktivita: zlepšení spolehlivosti, informovanosti, zavedení ovládatelných prvků v distribučních soustavách, měření kvality elektrické energie
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí (malé, střední a velké)
Příjem žádostí: 1. 3. – 31. 8. 2017
Výše dotace: až 40 % z výše 0,5 – 100 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Smart grids II.

Podporovaná aktivita: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů
Vhodný žadatel: velké podniky
Příjem žádostí: 1. 12. 2016 – 2. 1. 2018
Výše dotace: až 40 % z výše 10 – 500 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Podporovaná aktivita: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, výstavba zařízení pro materiálové, energetické využití dopadů, nakládání s nebezpečnými odpady
Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající
Příjem žádostí: 1. 9. – 1. 12. 2017
Výše dotace: max. 85 % z min. výše 500 tis. Kč
Operační program: Operační program Životní prostředí

Prevence vzniku odpadů

Podporovaná aktivita: přecházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů
Vhodný žadatel: veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby podnikající
Příjem žádostí: 3. 4. – 31. 7. 2017
Výše dotace: 85 % z min. výše 500 tis. Kč
Operační program: Operační program Životní prostředí

Program Technologie

Podporovaná aktivita: Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.
Vhodný žadatel: podnikající fyzická a právnická osoba – pouze malý podnik s min. 3 letou historií (do 50 zaměstnanců a méně než 10 mil. EUR ročního obratu či aktiv)
Příjem žádostí: 2018
Výše dotace: 45 % ve výši 1 – 20 mil. Kč na projekt
Upozornění: je omezeno pouze na nějaké okresy a ORP v rámci ČR
Operační program: Operační programu Inovace pro konkurenceschopnost

Program ICT a sdílené služby – zřizování a provoz center sdílených služeb

Podporovaná aktivita: Zřizování a provoz center sdílených služeb.
Vhodný žadatel: Podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software
Příjem žádostí: 2018
Výše dotace: až 45 % dle velikosti podniku
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ICT a sdílené služby – budování a modernizace datových center

Podporovaná aktivita: budování a modernizace datových center
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí, které provozují nebo se chystají provozovat datová centra
Příjem žádostí: 2018
Výše dotace: až 45 % dle velikosti podniku
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost