Dotace na úspory energií

23.03.2017

Program Úspory energie

Podporovaná aktivita: Zateplení budov, modernizace rozvodů energií, renovace oken, odpadní energie
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí (malé, střední, velké). Tento program se týká pouze výrobních podniků.
Příjem žádostí: 5. 12. 2016 do 30. 3. 2018
Výše dotace: 30 – 50 % z výše 0,5 – 250 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Energetické úspory v bytových domech

Podporovaná aktivita: výměna zdroje tepla, instalace systémů nuceného větrání, zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí
Vhodný žadatel: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících
Příjem žádostí: 15. 7. 2016 – 30. 11. 2017
Výše dotace: až 40 % z výše 300 tis. – 90 mil. Kč
Operační program: Integrovaný regionální operační program

Úspory energie v SZT

Podporovaná aktivita: výstavba, rozvoj, propojování, rekonstrukce existující soustav zásobování tepelnou energií, instalace, modernizace a rekonstrukce tepelných zařízení
Vhodný žadatel: malé a střední podniky
Příjem žádostí: 1. 3. 2017 – 31. 8. 2017
Výše dotace: až 50 % z výše 0,5 až 400 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Zelená úsporám

Podporovaná aktivita: úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.
Vhodný žadatel: FO, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce, PO
Příjem žádostí: od 1. 1. 2015
Výše dotace: až 50 % z max. výše 5 mil. Kč
Operační program: Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (www.novazelenausporam.cz)